Visa kurser.se som: Mobil

Hohoho! 🎅 Nedräkningen till jul har börjat! Det firar vi på kurser.se med en klurig jultävling. Läs mer här.

Certifierad Styr- och Redovisningsekonom

Xpectum
Kursinformation
Distans
10 veckors motsv heltidsstudier, men kan spridas på 12 månader.
36 125 SEK inkl. moms
Svenska

Kursbeskrivning

Certifierad Styr- och Redovisningsekonom - distansutbildning

Du blir redovisningsekonom med controller inriktning. 

Utbildningen gör att du kan ta ansvar för många av företagets ekonomiska styrfrågor. Bokslut, budget, investeringsbeslut, prissättningsfrågor, kostnadskontroll, och finansieringsbeslut är bara några av de områden du kommer att kunna hantera. Därutöver får du en introduktion till affärsjuridiken som bl a berör associationsformer, avtal, köprättsliga och avtalsmässiga faktorer. I kursen refereras löpande till regelverken K2 och K3.

En professionell utbildning som ger dig en grundstomme som gör att du behärskar allt från den löpande bokföringen till analys, kostnads- och prissättningsfrågor. Du lär dig de ekonomiska strömningarna i ett företag och hur du kan effektivisera den ekonomiska styrningen.

Kvalitetsutbildning

xpectum AB är ett utbildningsföretag som sedan 1996 har producerat distansutbildningar för företag och privatpersoner. Vi har över 20 år lång erfarenhet av distansutbildningar och har under den tiden utvecklat genomarbetade och väl fungerande pedagogisk modeller. Under hela utbildningen har du stöttning av våra meriterade handledare som svarar på dina frågor. En av xpectums styrkor är det kunskapskapital som finns knutet till företaget. Dels genom de mentorer som skriver och arbetar fram utbildningarna dels via de medietekniker som designer dem samt samarbetet med FAR. FAR är en viktig samarbetspartner som i 20 år agerat som kvalitetssäkrare. Medlemskapet i Almega utbildningsföretagen är en annan garant för att xpectum är ett seriöst utbildningsföretag.

Upplägg

Kursen är helt på distans, utan träffar, och studietakten är fri dvs du läser i egen takt och på den tidpunkt som passar dig. Kursen sker med hjälp av Internet, interaktivt kursmaterial, faktabok och övningshäfte.

Teorin presenteras med ljud, bild och video. Allt för att stimulera så många sinnen som möjligt och att göra lärandet effektivt. Teorin blandas med interaktiva övningar.

Är du intresserad och vill veta mer om kursen?

» Vänligen fyll i en intresseanmälan nedan

Målgrupp

 • Ekonomi- och redovisningsassistenter som vill utvecklas för att ta sig an mer kvalificerade arbetsuppgifter.
 • Personer som vill starta eller som driver eget företag som vill utveckla sina kunskaper inom ekonomistyrningsområdet mot ökad lönsamhet.
 • Övriga som vill skaffa sig grundläggande kunskaper om bokföring, bokslut och företagsbeskattning på postgymnasial nivå.

Stödfunktioner:

Handledning

Genom hela utbildningen har du stöd av en personlig handledare. 

Inlämningsuppgifter

I utbildningsprogrammet ingår obligatoriska inlämningsuppgifter. Uppgifterna bedöms av din personliga handledare.

Studieomfattning

Motsvarande ca 10 veckors heltidsstudier, dvs den tid det tar om man skulle läsa 8 timmar/dag. Du väljer själv hur intensivt du vill läsa men vi har en tidsgräns på 12 månader.

Innehåll:

Utbildningens innehåll är framtaget utifrån marknadens krav på vad en redovisningsekonom ska kunna och utöver det har vi lagt till Ekonomistyrning.  Vill man så avslutas utbildningen med en Certifiering som FAR står bakom. 

Utbildningens innehåll är framtaget utifrån marknadens krav på vad en redovisningsekonom ska kunna och utöver det har vi lagt till Ekonomistyrning.  Vill man så avslutas utbildningen med en Certifiering som FAR står bakom. 

Ekonomistyrningstyrekonomen 2

 • Kalkylering & Prissättning
 • Investeringskalkylering
 • Finansiering
 • Budgetering
 • Internredovisning
 • Praktiska övningar

Redovisning - från grunder till årsbokslut

 • Ekonomiska grundbegrepp.
 • Vanliga affärshändelser.
 • Mervärdesskatt.
 • Faktura, reskontra.
 • Bokföring i praktiken.
 • Leverentörsreskontra.
 • Kundreskontra.
 • Avstämningar.
 • Bokföring av inköp och försäljning.
 • Personals lön, soc avg och skatt.
 • Avskrivningar.
 • Periodiseringar.styrekonomen 1
 • Enkelt bokslut.
 • Redovisningslagstiftning
 • Värdering av tillgångar och skulder
 • Obeskattade reserver
 • Eget kapital
 • Aktiebolagsskatt
 • Årsbokslut

Räkenskapsanalys

 • Redovisningslagstiftning.
 • Årsbokslutets innehåll.
 • Årsredovisningens innehåll.
 • Nyckeltalsberäkningar.
 • Nyckeltalsanalys.
 • Datorsimuleringar.

Fordringsrätt

 • Konsumentköp
 • Sakrätt

Krediträtt

 • Skuldebrev
 • Säkerhetsrätter

Associationsrätt

 • Introduktion
 • Vad är Handelsbolag m.m?
 • Betalningsansvar
 • Förvaltning av Handelsbolag m.m.
 • Aktiebolag, introduktion
 • Aktiebolagets organisation
 • Vinstutdelning
 • Återbäring
 • Låneförbudet


Media:

Till kursen finns en Internetbaserad studiesida från vilken du kommunicerar med din handledare. Du får aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil. I kursen ingår interaktivt kursmaterial samt fakta- och övningshäften som .pdf.

Video

Kursintyg

Kursintyg

För att erhålla kursintyg krävs att man är godkänd på de webbtentamen och de inlämningsuppgifter som ingår i utbildningen.

Certifiering
Efter godkänd utbildning finns det möjlighet att göra en certifiering. En certifieringen som FAR står bakom. Som grund för detta gäller att du klarat av alla delmomenten och erhållit ett kursintyg.

För att erhålla certifieringen för utbildningen krävs dessutom en skriven tentamen som sker digitalt på distans. Priset per examinationstillfälle är 1800:- exkl. moms.

Kostnader

28900:- Ex moms (exklusive certifiering 1800 kr ex moms)

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Certifierad Styr- och Redovisningsekonom.

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 19 recensioner.

Marcus Friborg
Mycket bra utbildning. Bra innehåll i alla delar och desto längre man kommer desto större förståelse för man för hur allt hänger ihop. Det enda negativa jag skulle kunna säga är att det är lite olika struktur på de olika delarna med övningsprov och sådär, men man förstår ändå snabbt hur det är upplagt
Miriam Hayder
Väldigt bra att det är på distans, då kan man plugga när det passar och i den takt man vill.
Kursdeltagare

Xpectum

Interaktiva utbildningar på distans - Xpectum

Xpectum har över 20 års erfarenhet av att producera effektiva digitala distansutbildningar. Du får en utbildning som håller hög kvalitet. Vi har sedan tjugo år ett samarbete med FAR. De står som kvalitetsgarant för våra certifieringar och de är även återförsäljare...


Läs mer och visa alla kurser med Xpectum

Kontaktuppgifter till Xpectum

Xpectum

Kurortsvägen 20
83013 Åre

Recensioner
Kursrecensioner
(4,7)
Baseras på 19 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 295 recensioner.
Läs recensioner
Intresseanmälan

För att få mer information om Certifierad Styr- och Redovisningsekonom, fyll i följande uppgifter:

Xpectum sätt fart på din karriär
Satsa på certifiering i ekonomi!

En certifiering visar att du har praktiska kunskaper och är uppdaterad. En kompetenshöjning av det här slaget är ett utmärkt sätt att kvalitetssäkra din kunskapsnivå och ett viktigt konkurrensmedel på arbetsmarknaden.

Läs mer