Visa kurser.se som: Mobil

Hohoho! 🎅 Nedräkningen till jul har börjat! Det firar vi på kurser.se med en klurig jultävling. Läs mer här.

Certifierad Företagsekonom

Xpectum
Kursinformation
Distans
Motsv. ca 10-12 veckors heltidsstudier
42 375 SEK inkl. moms
Svenska

Kursbeskrivning

Certifierad Företagsekonom - distansutbildning

Vill du jobba inom det företagsekonomiska området oavsett om det handlar om affärsutveckling, redovisning eller marknadsföring så är det här en utbildning för dig.

Du får en djupare förståelse för de företagsekonomiska processerna som tex marknadsföring, redovisning och ekonomistyrning. Det är en omfattande distansutbildning i företagsekonomi där kursmomenten marknadsföring, organisation, ekonomisk styrning, redovisning samt juridik ingår. den innehåller även en komplett utbildning till Redovisningsekonom.

Utbildningen ger dig en helhetssyn på företagets ekonomi, med en tonvikt på ekonomiska styrprocesser. Du får direkt användningsbara kunskaper för att kunna agera effektivt på en konkurrensutsatt marknad. En avslutande certifiering ger kunskaperna tyngd i arbetslivet och skapar bättre möjligheter för den personliga karriären.

Kvalitetsutbildning

xpectum AB är ett utbildningsföretag som sedan 1996 har producerat distansutbildningar för företag och privatpersoner. Vi har över 20 år lång erfarenhet av distansutbildningar och har under den tiden utvecklat genomarbetade och väl fungerande pedagogisk modeller. Under hela utbildningen har du stöttning av våra meriterade handledare som svarar på dina frågor. En av xpectums styrkor är det kunskapskapital som finns knutet till företaget. Dels genom de mentorer som skriver och arbetar fram utbildningarna dels via de medietekniker som designer dem samt samarbetet med FAR. FAR är en viktig samarbetspartner som i 20 år agerat som kvalitetssäkrare. Medlemskapet i Almega utbildningsföretagen är en annan garant för att xpectum är ett seriöst utbildningsföretag.

Upplägg

Kursen sker med hjälp av Internet, interaktivt kursmaterial, faktabok och övningshäfte. Kursen är helt på distans, utan träffar, och studietakten är fri dvs du läser i egen takt och på den tidpunkt som passar dig.

Teorin presenteras med ljud, bild och video. Allt för att stimulera så många sinnen som möjligt och att göra lärandet effektivt. Teorin blandas med interaktiva övningar.Är du intresserad och vill veta mer om kursen?

» Vänligen fyll i en intresseanmälan nedan

Målgrupp

Vi rekommenderar gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå. Alternativt kunskaper inhämtade på annat håll.

Kursen riktar sig främst mot:

 • Personer i företag och offentlig förvaltning med ekonomiskt ansvar som vill höja sin kunskapsnivå.
 • Ekonomer i företag som vill utvecklas för att få en helhetssyn på de ekonomiska processerna i integration med marknads- och organisationsfrågor.
 • Säljare, marknadsförare som vill utvecklas för att ta sig an mer kvalificerade uppgifter.
 • Övriga som vill skaffa sig kunskaper inom kvalificerad företagsekonomi på postgymnasial nivå.
 • Personer som vill starta eller som driver eget företag och vill kunna sköta löpande bokföring samt upprätta enklare årsbokslut.
 • Ekonomi- och redovisningsassistenter som vill utvecklas för att ta sig an mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Stödfunktioner:

Personlig handledare.

Innehåll:

Organisation

 • Mål och strategier
 • Organisationslära
 • Organisationsformer
 • Företagskultur
 • Ledarskap
 • Administration

Arbetsrätt

 • Anställningsavtalet
 • Anställningsformen
 • Tolkning av anställningsavtal
 • Semesterregler
 • Anställningsskydd
 • Anställningens upphörande
 • Rätten till återanställning
 • Uppsägning pga personliga skäl
 • Skillnad mellan uppsägning och avsked

Redovisning - från grunder till årsbokslut

 • Ekonomiska grundbegrepp
 • Vanliga affärshändelser
 • Mervärdesskatt
 • Faktura, reskontra
 • Bokföring i praktiken
 • Leverentörsreskontra
 • Kundreskontra
 • Avstämningar
 • Bokföring av inköp och försäljning
 • Personals lön, soc avg och skatt
 • Avskrivningar
 • Periodiseringar
 • Enkelt bokslut
 • Redovisningslagstiftning
 • Värdering av tillgångar och skulder
 • Obeskattade reserver
 • Eget kapital
 • Aktiebolagsskatt
 • Årsbokslut

Associationsrätt

 • Introduktion
 • Vad är Handelsbolag m.m
 • Betalningsansvar
 • Förvaltning av Handelsbolag m.m
 • Aktiebolag, introduktion
 • Aktiebolagets organisation
 • Vinstutdelning
 • Återbäring
 • Låneförbudet

Räkenskapsanalys

 • Kalkylering & Prissättning
 • Investeringskalkylering
 • Finansiering
 • Budgetering
 • Internredovisning
 • Praktiska övningar

Ekonomistyrning

 • Redovisningslagstiftning
 • Årsbokslutets innehåll
 • Årsredovisningens innehåll
 • Nyckeltalsberäkningar
 • Nyckeltalsanalys
 • Datorsimuleringar

Avtalsrätt och köprätt

 • När är ett avtal slutit
 • Vem ska du avtala med
 • Avtalets innehåll
 • Avtalets huvudförpliktelser
 • Reklamationshantering
 • Tolkning av köpeavtal

Fordringsrätt

 • Vad händer vid utebliven eller sen betalning?
 • Avtalsklausuler
 • Säkra betalningar, en sammanfattning

Marknadsföring & Försäljning

 • Affärsidé och strategier
 • Yttre förutsättningar
 • Konsumentmarknadsföring
 • Producentmarknadsföring
 • Försäljning

Marknadsrätt

 • Det kommersiella budskapet
 • Upphovsrätt och förfoganderätt
 • Det kommersiella budskapets innehåll
 • Vilseledande marknadsföring
 • Begreppet rea
 • Felaktig angivet pris
 • Förpackningsproblematik
 • Renomésnyltning
 • Förväxlingsrisk

Strategisk Marknadsföring

 • Strategisk planering
 • Analysverktyg
 • Marknadsplanen
 • Din egen verktygslåda

Media:

 • Internet
 • Interaktivt kursmaterial
 • Faktahäften
 • Skriftlig dokumentation

Studieomfattning:

Eftersom studietakten är fri dvs du läser i din egen takt och på den tidpunkt som passar dig, så är det svårt att ange omfattningen. Beräknat på helfartsstudier, dvs åtta timmar per dag, så tar det ca 10-12 veckor dagar. Du väljer själv hur intensivt du vill läsa men vi har en tidsgräns på 12 månader.

Video

Kursintyg

Certifiering

Efter avslutad utbildning finns det möjlighet att göra en certifiering. En certifiering som FAR står bakom. Som grund för detta gäller att du klarat av alla delmomenten och erhållit ett kursintyg. Det är en salstentamen som genomförs under ordnade former på plats i Stockholm. Det är möjligt att skriva på annan plats men då får man själv stå för lokal och skrivvakt. Du bokar denna tentamen i samband med att du genomfört kursen. Priset per examinationstillfälle är 1800:- exkl. moms.

Kostnader

34 900:- (exkl moms)

Certifiering 1800:- (exkl moms)

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Certifierad Företagsekonom.

Recensioner

Snittbetyg: 4,4

Baseras på 5 recensioner.

Sanna Nilsson
Generellt sett en väldigt bra och omfattande utbildning. Snabb återkoppling på studiesidan men saknade personlig kontakt med en handledare. Någon kontakt via teams ett par gången under studietiden hade varit att önska.
Julia Larsson
Linda Holst

Xpectum

Interaktiva utbildningar på distans - Xpectum

Xpectum har över 20 års erfarenhet av att producera effektiva digitala distansutbildningar. Du får en utbildning som håller hög kvalitet. Vi har sedan tjugo år ett samarbete med FAR. De står som kvalitetsgarant för våra certifieringar och de är även återförsäljare...


Läs mer och visa alla kurser med Xpectum

Kontaktuppgifter till Xpectum

Xpectum

Kurortsvägen 20
83013 Åre

Recensioner
Kursrecensioner
(4,4)
Baseras på 5 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 295 recensioner.
Läs recensioner
Intresseanmälan

För att få mer information om Certifierad Företagsekonom, fyll i följande uppgifter: