Visa kurser.se som: Mobil

Certifierad Företagsekonom

Xpectum
Kursinformation
Distans
Motsv. ca 10-12 veckors heltidsstudier
42 375 SEK inkl. moms
Svenska

Kursbeskrivning

Certifierad Företagsekonom - distansutbildning

Vill du jobba inom det företagsekonomiska området oavsett om det handlar om affärsutveckling, redovisning eller marknadsföring så är det här en utbildning för dig.

Du får en djupare förståelse för de företagsekonomiska processerna som tex marknadsföring, redovisning och ekonomistyrning. Det är en omfattande distansutbildning i företagsekonomi där kursmomenten marknadsföring, organisation, ekonomisk styrning, redovisning samt juridik ingår.

Utbildningen ger dig en helhetssyn på företagets ekonomi, med en tonvikt på ekonomiska styrprocesser. Du får direkt användningsbara kunskaper för att kunna agera effektivt på en konkurrensutsatt marknad. En avslutande certifiering ger kunskaperna tyngd i arbetslivet och skapar bättre möjligheter för den personliga karriären.

Upplägg

Kursen sker med hjälp av Internet, interaktivt kursmaterial, faktabok och övningshäfte. Kursen är helt på distans, utan träffar, och studietakten är fri dvs du läser i egen takt och på den tidpunkt som passar dig.

Teorin presenteras med ljud, bild och video. Allt för att stimulera så många sinnen som möjligt och att göra lärandet effektivt. Teorin blandas med interaktiva övningar.Målgrupp

Vi rekommenderar gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå. Alternativt kunskaper inhämtade på annat håll.

Kursen riktar sig främst mot:

 • Personer i företag och offentlig förvaltning med ekonomiskt ansvar som vill höja sin kunskapsnivå.
 • Ekonomer i företag som vill utvecklas för att få en helhetssyn på de ekonomiska processerna i integration med marknads- och organisationsfrågor.
 • Säljare, marknadsförare som vill utvecklas för att ta sig an mer kvalificerade uppgifter.
 • Övriga som vill skaffa sig kunskaper inom kvalificerad företagsekonomi på postgymnasial nivå.
 • Personer som vill starta eller som driver eget företag och vill kunna sköta löpande bokföring samt upprätta enklare årsbokslut.
 • Ekonomi- och redovisningsassistenter som vill utvecklas för att ta sig an mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Video

Stödfunktioner:

Personlig handledare.

Innehåll:

Organisation

 • Mål och strategier
 • Organisationslära
 • Organisationsformer
 • Företagskultur
 • Ledarskap
 • Administration

Arbetsrätt

 • Anställningsavtalet
 • Anställningsformen
 • Tolkning av anställningsavtal
 • Semesterregler
 • Anställningsskydd
 • Anställningens upphörande
 • Rätten till återanställning
 • Uppsägning pga personliga skäl
 • Skillnad mellan uppsägning och avsked

Redovisning - från grunder till årsbokslut

 • Ekonomiska grundbegrepp
 • Vanliga affärshändelser
 • Mervärdesskatt
 • Faktura, reskontra
 • Bokföring i praktiken
 • Leverentörsreskontra
 • Kundreskontra
 • Avstämningar
 • Bokföring av inköp och försäljning
 • Personals lön, soc avg och skatt
 • Avskrivningar
 • Periodiseringar
 • Enkelt bokslut
 • Redovisningslagstiftning
 • Värdering av tillgångar och skulder
 • Obeskattade reserver
 • Eget kapital
 • Aktiebolagsskatt
 • Årsbokslut

Associationsrätt

 • Introduktion
 • Vad är Handelsbolag m.m
 • Betalningsansvar
 • Förvaltning av Handelsbolag m.m
 • Aktiebolag, introduktion
 • Aktiebolagets organisation
 • Vinstutdelning
 • Återbäring
 • Låneförbudet

Räkenskapsanalys

 • Kalkylering & Prissättning
 • Investeringskalkylering
 • Finansiering
 • Budgetering
 • Internredovisning
 • Praktiska övningar

Ekonomistyrning

 • Redovisningslagstiftning
 • Årsbokslutets innehåll
 • Årsredovisningens innehåll
 • Nyckeltalsberäkningar
 • Nyckeltalsanalys
 • Datorsimuleringar

Avtalsrätt och köprätt

 • När är ett avtal slutit
 • Vem ska du avtala med
 • Avtalets innehåll
 • Avtalets huvudförpliktelser
 • Reklamationshantering
 • Tolkning av köpeavtal

Fordringsrätt

 • Vad händer vid utebliven eller sen betalning?
 • Avtalsklausuler
 • Säkra betalningar, en sammanfattning

Marknadsföring & Försäljning

 • Affärsidé och strategier
 • Yttre förutsättningar
 • Konsumentmarknadsföring
 • Producentmarknadsföring
 • Försäljning

Marknadsrätt

 • Det kommersiella budskapet
 • Upphovsrätt och förfoganderätt
 • Det kommersiella budskapets innehåll
 • Vilseledande marknadsföring
 • Begreppet rea
 • Felaktig angivet pris
 • Förpackningsproblematik
 • Renomésnyltning
 • Förväxlingsrisk

Strategisk Marknadsföring

 • Strategisk planering
 • Analysverktyg
 • Marknadsplanen
 • Din egen verktygslåda

Media:

 • Internet
 • Interaktivt kursmaterial
 • Faktahäften
 • Skriftlig dokumentation

Studieomfattning:

Eftersom studietakten är fri dvs du läser i din egen takt och på den tidpunkt som passar dig, så är det svårt att ange omfattningen. Beräknat på helfartsstudier, dvs åtta timmar per dag, så tar det ca 10-12 veckor dagar. Du väljer själv hur intensivt du vill läsa men vi har en tidsgräns på 12 månader.

Kursintyg

Certifiering

Efter avslutad utbildning finns det möjlighet att göra en certifiering. En certifiering som FAR står bakom. Som grund för detta gäller att du klarat av alla delmomenten och erhållit ett kursintyg. Du bokar denna tentamen i samband med att du genomfört kursen. Priset per examinationstillfälle är 1800:- exkl. moms.

Kostnader

33 900:- (exkl moms)

Certifiering 1800:- (exkl moms)

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Certifierad Företagsekonom.

Xpectum

Xpectum

Interaktiva utbildningar på distans - Xpectum

Xpectum har specialicerat sig på att utveckla interaktiva utbildningar. Dels färdiga att beställa, dels skräddarsydda efter kundens behov. Upplägget lutar sig mot de fyra hörnstenarna: Xpectums styrka är det kunskapskapital som finns knutet till företaget. Dels genom de mentorer som skriver...


Läs mer och visa alla kurser med Xpectum

Kontaktuppgifter till Xpectum

Xpectum

Kurortsvägen 20
83013 Åre

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Certifierad Företagsekonom!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 53 recensioner.
Läs recensioner