Lyssna och tala i samtal

SV Väst, i Henån
Längd
18 timmar på 6 tillfällen
Pris
800 SEK
Längd
18 timmar på 6 tillfällen
Pris
800 SEK
Vill du veta mer? 🤗

Kursbeskrivning

Lyssnande och talför - en studiecirkel där själva samtalet står i fokus.

Kursinnehåll
Vi lär oss om hur ett bra samtal blir till, övar på lyssnandets konst och att själva tala inför andra. Det finns metoder som underlättar att ge varandra utrymme och bli bekväma i att själva ta plats. Vad vi pratar om styrs av gruppen, ibland med förslag från cirkelledaren.

En överenskommelse ger form och stöd för samtalen:
* Vi lyssnar utan att avbryta
* Vi talar utifrån vår egen upplevelse av livet
* Vi bemöter inte någon annan
* Vi delar med oss om vi vill
* Vi ger varandra ett tystnadslöfte

Följande funderingar kan vara en god grund för samtal i grupp om nästan vad som helst:
När kommunicerar vi som bäst och hur väl lyssnar vi till andra?
Hur väl är vi fullt ut aktivt lyssnande - utan att störas av våra egna förutfattade meningar, bristande uppmärksamhet, personliga brister, avsaknad av självkännedom samt andra distraktioner?
Uppfattar vi de sublima signaler som kan antydas under en pågående mellanmänsklig kommunikation genom exempelvis kroppsspråk, gester, tonfall och pauser?
Är vi medvetna om den faktiska anledningen till kommunikationen och om den egentligen är meningsfull, ur ett självklart respektfullt perspektiv?
Ser och hör vi den andre/andra, så klart och avskalat som möjligt, ur ett samlat och ordnat lyssnande?

Cirkelledare
Johan Söderpalm

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar.
Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.

Veckodag: Fredag
Tid: 13:00-15:30
Lokal: Södra Strandvägen 17
SV Väst
Junogatan 7
45142 Uddevalla

Studieförbundet Vuxenskolan Väst

Studieförbundet Vuxenskolans bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön. SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle. SV är mångfaldens studieförbund...

Läs mer och visa alla kurser med SV Väst

Highlights