Anhöriga till barn med NPF - Samtalsgrupp

SV Väst, i Ed
Längd
10 timmar på 5 tillfällen
Pris
0 SEK
Längd
10 timmar på 5 tillfällen
Pris
0 SEK
Vill du veta mer? 🤗

Kursbeskrivning

Föräldrar/anhöriga till barn som har en NPF-diagnos står många gånger inför andra frågor och fler utmaningar än vad andra gör. 

Innehåll
Vill du träffa föräldrar/anhöriga i liknande situation som din? Där du får möjlighet att tillsammans med andra samtala om hur det är att vara närstående till barn med funktionsnedsättning. Syftet är att du ska få utbyta tankar och erfarenheter med andra i liknande livssituation.

Studiematerial
Attention och Studieförbundet Vuxenskolan har flera material med olika inriktning som ni kan använda er av som vägledning.

Bra att veta

Ingen tidigare erfarenhet behövs, vi bestämmer kommande träffar tillsammans

Anmälningsinformation
Samtalscirkeln startar vid 5 anmälda deltagare
Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.

Cirkeln arrangeras i samarbete med
Attention Uddevalla med omnejd

Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.

Veckodag:
Tid: 01:00-01:12
Lokal:
SV Väst
Junogatan 7
45142 Uddevalla

Studieförbundet Vuxenskolan Väst

Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga...

Läs mer och visa alla kurser med SV Väst

Highlights