Visa kurser.se som: Mobil
Kursinformation
Stockholm
8 tillfällen
2019-09-11

Kursbeskrivning

Dans och Filosofi 

Hur har kategorin ’dans’ framträtt i den västerländska och europeiska filosofin? Vilket dansbegrepp har producerat inom en sådan diskurs och hur kan vi kritisera och problematisera en sådan utifrån samtida dans och koreografi? Detta är huvudfrågorna som denna kurs kommer att röra sig omkring.

Kursen börjar någonstans i antik grekisk filosofi med Aristoteles poetik och Platons bildförbud för att sedan fortsätta med tysk estetik där dans exkluderas från de fria konsterna. Den slutar någonstans i samtida fransk och italiensk filosofi där dans framförallt har fungerat som en metafor för tanke eller politisk rörelse. Genomgående i kursen kommer vi att diskutera hur den dominerade bilden av dans, så som den förekommer i olika texter i västerländsk filosofi, kan problematiseras och kritiseras utifrån nyligen gjorda verk inom dans- och koreografifältet. 

Kursen består av föreläsningar och seminarier. Studenten förväntas komma väl förbered till varje tillfälle. 

Schema hösten 2019

11/9 14.00-18.00

11/9 09.00-13.00

16/10 14.00-18.00

16/10 09.00-13.00 

13/11 14.00-18.00 

14/11 09.00-17.00 

11/12 14.00-18.00

12/12 09.00-13.00 

Målgrupp

Grundläggande behörighet för studier på grundnivå med undantag för Svenska 1, 2, 3 och Engelska 6.

Kursledare

Josefine Wikström

Josefine Wikström är skribent och forskare med fokus på frågor om arbete, värde och autonomi inom ramen för samtida konst, dans och performance. Hon har skrivit för bland andra Kunstkritikk, Afterall och Mute och är återkommande danskritiker i Dagens nyheter. Wikström var tillsammans med Maija Timonen redaktörer för Objects of Feminism (2017) och är en av redaktörerna för den akademiska tidskriften Philosophy of Photography. Hon disputerade nyligen i filosofi från Centre of Research in Modern European Philosophy och hon undervisar på Uniarts och Södertörn.

Stockholms konstnärliga högskola

Händer och armar

Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst. Vi vill med vår unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning ge nya möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling. Institutionerna för dans och danspedagogik ger...


Läs mer och visa alla kurser med Stockholms konstnärliga högskola

Kontaktuppgifter till Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola

Brinellvägen 58
114 28 Stockholm

Tel: 08-49 400 000
www.uniarts.se

Recensioner
Bli den första att recensera Dans och filosofi!