Coachutbildning för pedagoger - Grund- och fördjupningsutbildning

Skolcoacherna
Kursinformation
Distans, Malmö, Stockholm
8 dagar
28 000 SEK Momsfri
Coachutbildning

Kursbeskrivning

Coachutbildning för pedagoger,grund- och fördjupningsutbildning åtta dagar

Denna utbildning kan, om Corona/Covid19 hindrar fysisk träff något eller några av datumen, även komma att ges digitalt.

Samtliga våra coachutbildningar finns som helt digitala utbildningar.

 Alla våra utbildningar görs även som uppdragsutbildningar åt skola och kommun.

Denna coachutbildning är anpassad till skolans värld. I utbildningen får du verktyg och metoder som behövs för att arbeta professionellt med coachning i skolan. Allt fler kommuner och skolor har idag egna lärarcoacher och elevcoacher.

Coachutbildningen grundar sig på International Coach Federations (ICF:s) kärnkompetenser för professionell coachning . Utbildningen är ackrediterad enligt ICF vilket innebär att den är godkänd enligt deras kvalitetskrav. Efter avslutad utbildning blir du diplomerad coach. Du kan sedan gå vidare och certifiera dig via branschorganisationen ICF, International Coach Federation.

Utveckla ditt ledarskap- I utbildningen tränas du i att använda coachning som verktyg i olika typer av samtal, såväl kollegiala som elevsamtal. Du stärker och utvecklar ett ledarskap som tar tillvara individens inneboende potential och unika resurser.

Hjälp kollegor och elever att växa- Utbildningen ger dig färdigheter i hur du använder coachning i skolan och får andra att växa. Genom coachning stimulerar du eleven till att äga och nå sina mål. Som coach kan du också hjälpa kollegor att utvecklas i sin lärarroll, se nya sammanhang och utmana sig själva.

Teori varvas med praktik och koppling till skolan- Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till skolsituationer, exempelvis individuell coachning av lärare, medarbetare, elever och gruppcoachning.

Avgift

Priset för grund- och fördjupningsutbildning, åtta dagar,  är 26 000 kr exklusive moms.  

Priset för motsvarande digitala utbildning är 24 000 kr exkl moms.

På varje utbildningsdel ingår två coachsamtal. Dessutom ingår kurslitteratur, kompendier och reflektionsböcker.

Vid intresse för uppdragsutbildning kontakta oss för prisuppgift.

Är du intresserad och vill veta mer om kursen?

» Vänligen fyll i en intresseanmälan nedan

Målgrupp

För dig som är pedagog, skolledare, studie- och yrkesvägledare eller har annan roll i skolan.

Video

Kursinnehåll

Dag 1-4 grunden

Coachning – ett verktyg för skolan

 • Coachning, när, varför, hur?
 • Coachande skolkultur
 • Kollegialt lärande genom coachning

Skapa grunden för coachning

 • Etiska regler och professionell standard
 • Skapa förtroende och tillit
 • Coachnärvaro

Coachverktyg och coachfärdigheter

 • Aktivt lyssnande
 • Kraftfulla frågor
 • Mål som motiverar
 • Stimulera till handling och lärande
 • Om feedback

Dag 5-8 fördjupningen

Coachfärdigheter och coachverktyg

 • Fördjupning av coachverktyg och coachfärdigheterna
 • Utforma handlingar
 • Utmana – att komma till kärnan – få resultat
 • Ansvarstagande och hantera framsteg
 • Direkt kommunikation

Coachande feedback

 • Modeller och verktyg för att ge feedback

Coachning anpassad till skolans värld

 • Situationsanpassad coachning
 • Lektionsobservationer och FOKUS modell

Grupp- och teamcoachning

 • Rollen som gruppcoach
 • träna färdigheterna vid gruppcoachning

Min coachstil

 • Min roll som coach
 • Mina styrkor och utmaningar
 • Min verktygslåda

Tid & plats

Stockholm  2021-2022

Grundutbildning 2021

Grundutbildning 29-30 november (fysisk på plats  i Stockholm)  20-21 januari och 4 februari (digital)

Grundutbildning 2022

Grundutbildning 8-9 februari och 23-24 mars  (fysisk på plats i Stockholm)

Grundutbildning 20-21 april och  12-13 maj (fysisk på plats i Stockholm)

Grundutbildning 6-7 september och 29-30 september ( fysisk på plats i Stockholm)

Fördjupningsutbildning 2021

Fördjupningsutbildning 19-20 oktober (fysisk på plats i Stockholm)  och 25-26 november( digital)

Fördjupningsutbildning 2022

Fördjupningsutbildning 16-17 februari  (fysisk på plats i Stockholm) och 17-18 mars (digital)

Fördjupningsutbildning 13-14 juni (fysisk på plats i Stockholm)  och 28-29 juni  (digital) 

Fördjupningsutbildning 18-19 oktober (på plats i Stockholm) och 17-18 november ( digital)

Upplägg

Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till skolsituationer, exempelvis individuell coachning av lärare, medarbetare, elever och gruppcoachning. Diskussioner, reflektioner och erfarenhetsutbyte är viktiga delar. Du får kontinuerlig återkoppling från våra utbildare för att öka din trygghet i coachrollen.

Du kan välja att gå endast grundutbildningen på fyra dagar för att i ett senare skede bygga på med fördjupningsutbildningen som också är fyra dagar.

Denna utbildning kan, om Corona/Covid19 hindrar fysisk träff något eller några av datumen, även komma att ges digitalt.

Samtliga våra coachutbildningar finns som helt digitala utbildningar.

Examen

Efter avslutad utbildning blir du diplomerad coach. Du kan sedan gå vidare och certifiera dig via branschorganisationen ICF, International Coach Federation.

Coach

Kursledare

Våra utbildare är certifierade coacher med lång erfarenhet av utbildning och coachning i skolans värld.

Intresseanmälan

Intresserad av Coachutbildning för pedagoger - Grund- och fördjupningsutbildning och vill veta mer? Kontakta kursarrangören direkt! En intresseanmälan är kostnadsfri och inte bindande.

Skolcoacherna

Skolcoacherna

Unika coachutbildningar för pedagoger

Samtliga våra coachutbildningar och seminarier finns som distansutbildningar. Alla utbildningar kan även göras som uppdragsutbildningar åt skolor, kommuner och organisationer. Vår förankring i skolan gör oss unika som coachutbildare och coacher. Vi har sedan 2008 utbildat tusentals lärare och skolledare...


Läs mer och visa alla kurser med Skolcoacherna

Kontaktuppgifter till Skolcoacherna

Skolcoacherna

Götgatan 11
116 46 Stockholm


Recensioner
Bli den första att recensera Coachutbildning för pedagoger - Grund- och fördjupningsutbildning!
Intresseanmälan

För att få mer information om Coachutbildning för pedagoger - Grund- och fördjupningsutbildning, fyll i följande uppgifter: