Visa kurser.se som: Mobil

Lyssnande ledarskap – i församling, gudstjänst och predikan 2019

Sensus Svealand
Kursinformation
Ekerö
128 timmar
62 000 SEK

Kursbeskrivning

Utbildningen har två syften; Dels syftar den till ett lyssnande och kroppsmedvetet ledarskap som ger stöd för församlingen att ta en mer aktiv plats i gudstjänsten. Dels är utbildningens syfte att hitta uttryck för en mer levande förkunnelse och liturgi som förmedlas på ett ärligt och fördjupande sätt.

Kroppens språk:

Vi vet sedan länge att kroppens budskap är starkare än ordens och att en samstämmighet mellan ord och kropp gör vårt budskap trovärdigt och intressant Det finns en längtan efter andra språk än det talade som konst och musik, vandringar, dans och rörelse, stillhet och tystnad. Det blir allt viktigare att vi som är bärare av Ordet hittar vägar att förmedla det som når fram. Det ställer krav på hur budskapet förmedlas i våra gudstjänster. Vi behöver fler uttryck för att hitta vägar till en mer levande gudstjänst så att den berör oss på djupet. När vi blir medvetna om hur kroppen kommunicerar kan vi lättare göra det kristna budskapet mer relevant och visa att det angår mig och mitt liv. Bibelns berättelser blir mer levande och då väcks nyfikenhet på dess innehåll

Lyssnande ledarskap:

Svenska kyrkan behöver ledare som väcker människors kreativitet och ger plats för delaktighet. Ledare som med nyfikenhet och intresse skapar ett tillåtande tilltal och ger näring till det som växer. Utbildningen ger redskap och praktisk träning i ett lyssnande ledarskap.

Beskrivning:

Utbildningen består av 8 internat under 2 år med start i mars 2019. Den vänder sig till medarbetare som har uppgiften att vara ledare i församlingsarbete och gudstjänst i Svenska kyrkan. Kursdeltagarna övar sig i att låta kroppen ta plats och bli medvetna om kroppens visdom. Det sker genom att individuellt och i grupp:
-Öka sin kroppsmedvetenhet
-Öva sig i ett lyssnande ledarskap
-Öva tydlighet, gränssättning och empatiska förhållningssätt
-Öva predikan, dvs återge, tolka och gestalta det kristna budskapet

Deltagarna arbetar också med:

-Hemuppgifter mellan varje internat
-Individuell fördjupningsuppgift i förkunnelse. Det sker hemma i församlingen samt genom redovisning under utbildningen

Temata för internaten under det första året:

Landa i min kropp, Låta mig bli sedd, Mötas i medkänsla, Låta kroppen tala

Det andra årets internat följer mässans fyra rubriker:

Samlingen, Ordet, Måltiden, Sändningen

Kursledare:

Åsa Rockberg, rörelseterapeut och danskonstnär, läs mer på www.earthheart.se
Birgitta Söderberg bitr kyrkoherde i Huddinge församling

Kursen består av 8 internat på Marielund, katolska kyrkans kursgård på Ekerö utanför Stockholm

2019: 18-20 mars, 20-22 maj, 9-12 september ( obs 4 dagar), 25-27 november
2020: 20-22januari, 11-13 maj, 7-9 september, 12-14 oktober

Kurskostnad

18,000 kr/år och bekostas i samarbete mellan församling och stift. Kostnad för kost och logi är ca 3 200 kr/person och internat Deltagare kan söka bidrag för kurskostnaden, ta kontakt med stiftsadjunkt i det stift där du arbetar

Eftersom detta är en processutbildning förväntas att alla deltagare kommer på alla internaten och stannar hela kurstiden. Stiften har bokat platser till utbildningen och fördelar också platserna

Hämta hem information om utbildningen här:

Lyssnande ledarskap - Inbjudan
Lyssnande ledarskap - Utbildningsbeskrivning

Frågor om kurs
Innehåll och upplägg ställs till:

Andreas Holmberg, stiftsadjunkt Stockholms stift Svenska kyrkan 08-508 940 29 andreas.holmberg@svenskakyrkan.se

Frågor om anmälan ställs till:

Karin Sundin, stiftsansvarig Sensus region Svealand 018-66 19 64, 070-237 37 70 karin.sundin@sensus.se

Sensus Svealand

Sensus kurser

Sensus Svealand

Sensus erbjuder studiecirklar, kulturarrangemang, utbildningar, och upplevelser med livsfrågor, globala frågor och mångfald i centrum. Hos oss kan du exempelvis fördjupa dig i mänskliga rättigheter, samtala om livet eller utveckla dig inom data, musik eller dans.  Varmt välkommen till oss på Sensus!...


Läs mer och visa alla kurser med Sensus Svealand

Kontaktuppgifter till Sensus Svealand

Sensus Svealand

Klicka på länken nedan för att kontakta Sensus i din kommun:

Tel: 019 -19 27 50
www.sensus.se

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Lyssnande ledarskap – i församling, gudstjänst och predikan 2019!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner
Läs recensioner