Visa kurser.se som: Mobil

Med Rötter och fötter: Teologin och vår tro som motivation för antirasistisk handling

Sensus Skåne - Blekinge
Längd: 5 timmar per sammankomst (3 sammankomster) Veckodag: Söndag )
Plats: Lund

Info om Med Rötter och fötter: Teologin och vår tro som motivation för antirasistisk handling

Utbildningen har fokus på intoleranta gruppers ideologi och praktik, de mänskliga rättigheterna utifrån en teologisk grund samt vikten av civilkurage och att ta ställning i olika etiska dilemman som kan uppstå i såväl vardag som tro.Utbildningen riktar sig till dig som är anställd, ideell eller förtroendevald medarbetare i Svenska kyrkan. Vi ser att minst två kommer från varje församling. Utbildningen görs i samarbete med Svenska kyrkan, Stiftelsen Expo och Sensus studieförbund.

Utbildningen tar upp och fördjupar kunskaper och insikter om:
vikten av civilkurage och att ta ställning i olika etiska dilemman som kan uppstå
såväl i vardag som tro
den organiserade rasismens ideologi och praktik
de mänskliga rättigheterna utifrån en teologisk grund
att förändring är möjlig

Kursplan och schema:
Dag 1: 24/9
11.00-12.00 Mässa, Lund domkyrka

12.00-13.00 Lunch, Domkyrkoforum

13.00-14.00 Introduktion och presentation
Introduktion av kursen. Vi presenterar oss för varandra och talar om Min resa hit.

14.00-15.00 Berättelsen
Det är i våra berättelser som vi kan hitta frågor/värderingar att utgå ifrån för att skapa en gemensam berättelse om det samhälle vi lever i. Det är också genom berättelser som samhällen kan splittras. Hur påverkas vi av berättelser och hur skapas motbilder?
Haris Grabovac el Niclas Nilsson, Stiftelsen Expo.

15.00-15.30 Fika

15.30-17.30 I backspegeln!
Om den historiska utvecklingen kring intoleranta idéers historia, kopplat till teologi, och den allmänpolitiska utvecklingen i Sverige och Europa under 1900-talet till idag med utgångspunkt från boken På bibeltolkningens bakgator. Föreläsare är Jesper Svartvik, teolog, forskare, författare.

17.30-18.00 Runda och Andakt

18.00 Slut för dagen

Dag 2: 25/9
08.30-09.00 Morgonbön och runda

09.00-10.30 Den organiserade rasismens nutidsberättelse
Berättelser som kommit att dominera synen på flyktingsituationen 2015 och dess konsekvenser idag. Vilka berättelser är det som dominerar och hur påverkar berättelser om ett Vi och ett dom, oss alla? Hur skapas motbilder?

10.30-11.00 Fika

11.00-12.00 "En tid för möten
Om nuläge och närhistoria i Svenska kyrkan. Analys, trender och problematisering kring frågor om svenska kyrkans engagemang i migrationsfrågor och det antirasistiska arbetet. Om de etiska dilemman som kan uppstå i en församlings vardag, lokalt och regionalt.
Lena Elgueta Blom, Uppsala stift, SvK och Carita Ibarra, Lunds stift.

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Komplexa frågor och etiska dilemman i en församlings vardag
Om de etiska dilemman som kan uppstå i en församlings vardag. Hur förhåller vi oss till det annorlunda och dess konsekvenser? Om konsekvensetik/ situationsetik och moralfilosofi i vardagen och om möten med det främmande/främlingen.
Föreläsning, övning och samtal i grupp
Elisabeth Gerle, Teolog och professor i Etik, Lunds universitet samt Kyrkokansliet

15.00-15.30 Fika

15.30-16.30 Allmänna värderingar
Vad är en allmän värdering och hur formas de? Förskjutningar i värderingar, hur uppstår det? Hur påverkar det attityder etc.
Stiftelsen Expo

16.30-17.00 Runda och Andakt

Dag 3: 26/9
08.30-09.00 Runda och Morgonbön

09.00-10.30 Kyrkans uppgift i världen.
Kyrkans roll som samhälleaktör och i politiken. Skillnader på partipolitik och politik? Hur kopplar vi MR-frågorna och teologi? Vad menar vi med att vara en profetisk röst? Vilka ställningstaganden har kyrkan gjort? Hur förhåller vi oss till dessa?
Jesus talar om att vi ska vara jordens salt- Vad innebär det? Hur hittar vi stöd för att som kristen och som kyrka agera politiskt?
Detta vill vi! övning i grupp och samtal i storgrupp

10.30-11.00 Fika

11.00-12.00 Du och jag och andra = Vi!
Vikten av att agera tillsammans. Om arbetet mot främlingsrädsla och rasism och samarbeten som kan ge frukt.
Stiftelsen Expo

12.00-13.00 Lunch

13.0014.30 Paulus brev.
Vad bär vi med oss från dessa dagar? Vad vill vi förändra och hur kan det ske?
Vad kan inspirera oss? Vad säger man om denna tid år 2100? Hur formulerar vi det?
Övning enskilt och i grupp.

14.30-15.00 Fika

15.00-15.30 Paulus brev forts.

15.30-16.00 Runda och Andakt

Kursen är kostnadsfri och under kursdagarna ingår fika och lunch, boende och kvällsmat ingår ej.


Kurslokal: Domkyrkoforum
Ledare: Lena Elgueta Blom

Kostnader

Ej angivet.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Med Rötter och fötter: Teologin och vår tro som motivation för antirasistisk handling.

  Kontakta arrangören

  Få mer information

  Anmäl ditt intresse 

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Sensus Skåne - Blekinge

Sensus kurser

Sensus Skåne - Blekinge

Sensus erbjuder studiecirklar, kulturarrangemang, utbildningar, och upplevelser med livsfrågor, globala frågor och mångfald i centrum. Hos oss kan du exempelvis fördjupa dig i mänskliga rättigheter, samtala om livet eller utveckla dig inom data, musik eller dans.  Varmt välkommen till oss på Sensus!...


Läs mer och visa alla kurser med Sensus Skåne - Blekinge

Kontaktuppgifter till Sensus Skåne - Blekinge

Sensus Skåne - Blekinge


Klicka på länken nedan för att kontakta Sensus i din kommun:


Tel: 040- 664 56 90

www.sensus.se

Kontakta Sensus Skåne - Blekinge