Visa kurser.se som: Mobil

Tolkkurs - preparandkurs inför kammarkollegiets auktorisation (sept 2020)

Medborgarskolan Syd
Kursinformation
Malmö
50 timmar
2020-03-07 10:00
600 SEK

Kursbeskrivning

Denna kurs förbereder dig inför Kammarkollegiets auktorisationsprov (AT). Auktorisationsprovet anmäler du dig till på Kammarkollegiets hemsida. Detta är en fördjupad men snabb repetionskurs av grundutbildningen för kontakttolkar som står under tillsyn av MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan.

Tolken ska efter genomgången kurs ha fått möjlighet att avsevärt förbättra sina kunskaper och färdigheter på de områden, som ingår i auktorisationsprovet för att kunna uppnå den nivå som krävs för att genomgå provet med godkänt resultat.

Förkunskapskrav och villkor
Tolkar som vill delta i en preparandkurs ska kunna dokumentera att hen är verksam som tolk (intyg från tolkförmedling skickas med ansökan) och att hen har deltagit i någon form av grundläggande tolkutbildningar (intyg från utbildningarna skickas med ansökan). Företräde ges till tolkar med
• i första hand godkänt utbildningsbevis från sammanhållen grundutbildning till kontakttolk som står under tillsyn av MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan
• i andra hand till sökande med minst två godkända kursbevis från samma utbildning, AF utbildning eller gammal utbidlning (TÖI Stockholms universitet)
Du som anmäler dig ska ha intentionen att anmäla dig till det i tid närmast liggande auktorisationsprov som anordnas, dvs i detta fall hösten 2020 resp våren 2021.

Kursupplägg
Kurserna följer helt och hållet den vägledande studieplanen "Preparandkurs (AT)".
Den teoretiska delen samt svenskan jobbas igenom under hösten inför den skriftliga delen av provet. Under senare hälften av kurstiden påbörjas språkhandledningen, som sedan återupptas och fördjupas efter det skriftliga provet inför det muntliga provet.

Schema - skickas hem tillsammans med kallelse/faktura

Timfördelning:
Realia 60 tim (Samhällstolkning 14 tim, Sjukvårdstolkning 16 tim, Juridik för tolkar 20 tim, Migrationstolkning 10 tim)
Svenska och repetition av grundläggande grammatik + Tolketik och tolkningsteknik (15 tim)
Språkhandledning 50 tim (20 terminologi och 30 rollspelsövningar)
Totalt 125 timmar.

Kursintyg
Deltagarna i Preparandkurserna får efter genomgången kurs ett kursbevis (vid efterfrågan).

Studiematerial:
Tolkkunskap
God tolksed
Samhällskunskap för tolkar
Medicin 1
Juridik för tolkar
Migrationstolkning

Ingår i Medborgarskolans tolkutbildningar som står under tillsyn av MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan.
Läs mer www.medborgarskolan.se/tolk alt maila renee.andersson@medborgarskolan för ytterligare information.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Tolkkurs - preparandkurs inför kammarkollegiets auktorisation (sept 2020).

Medborgarskolan Syd

Medborgarskolan Syd

Medborgarskolan i Skåne

Medborgarskolan finns alltid nära dig och är ett av landets största studieförbund. Här hittar du alla kurser som hålls Malmö, Lund, Kristianstad, Helsingborg och hela vägen ner till Ystad. Medborgarskolan ska vara den självklara mötesplatsen för alla som söker kunskap, utveckling...


Läs mer och visa alla kurser med Medborgarskolan Syd
Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Tolkkurs - preparandkurs inför kammarkollegiets auktorisation (sept 2020)!

Arrangörsrecensioner
(4,1)
Baseras på 7 recensioner.
Läs recensioner