Visa kurser.se som: Mobil

Vård och omsorg vid demenssjukdom

Hermods AB
Kursinformation
Distans
Egen takt
Tillgång till kurs i 1 år
2 950 SEK

Kursbeskrivning

I kursen Vård och omsorg vid demenssjukdom får du lära dig om just demenssjukdom, och hur du vårdar och omhändertar demenssjuka. Du kommer lära dig om demenssjukdomens olika faser och vilka specifika hjälpbehov som behövs i samband med dessa. Kursen ger dig också kunskap om dokumentation, levnadsberättelse samt vård och omsorg i livets slutskede.
Är du intresserad och vill veta mer om kursen?

» Vänligen fyll i en intresseanmälan nedan

Mål

Har du fått kunskaper som gör att du kan arbeta med demenssjukdom. Du har lärt dig hur du vårdar demenssjuka. Du har bland annat fått kunskap om läkemedelsanvändning vid demenssjukdom och om demenssjukas kost, munhälsa och fotvård.

Målgrupp

För att läsa Vård och omsorg vid demenssjukdom rekommenderas att du tidigare ha läst kursen Vård- och omsorgsarbete 2.

Upplägg

I kursen Vård och omsorg vid demenssjukdom lär du dig om gerontologi, vilket är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet. Gerontologi är också läran om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn.

I denna kurs får du lära dig om demenssjukdomens olika faser samt specifika hjälpbehov i samband med dem. Du får kunskap om hur den äldres integritet, värdighet och delaktighet vid demenssjukdom hålls kvar, samt etiska dilemman vid vård av demenssjuka.

Vidare i kursen får du kunskap om läkemedelsanvändning vid demenssjukdom. Du får kunskap om demenssjukas kost, nutrition och måltidsmiljö. Även kroppsnära omsorg, munhälsa och fothälsa är en del i kursen. Du kommer också lära dig vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi.

Kursinnehåll

  • Demenssjukdomar, utredning, bedömning av minnesfunktioner, intellektuella och motoriska funktioner.
  • Funktionsbevarande omsorg och kognitiva hjälpmedel vid demenssjukdom.
  • Prevention och säkerhet, till exempel hur man förebygger fallolyckor.
  • Dokumentation och levnadsberättelse.
  • Kommunikation i svårare samtal och som pedagogiskt verktyg.
  • Pedagogiskt, empatiskt och etiskt förhållningssätt samt bemötande och samarbete med andra.
  • Närståendestöd vid demenssjukdom, teamarbete och intresseorganisationer.
  • Lagar och andra bestämmelser inom området relaterade till det dagliga arbetet.

Bra att veta

Vård och omsorg vid demenssjukdom innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Vård och omsorg vid demenssjukdom.

Hermods AB

Distanskurser hos Hermods

Distanskurser som leder till högre studier eller jobb

Vill du själv styra över dina studier och inte vara bunden till en ort eller ett klassrum? Då är distanskurser ett bra alternativ för dig! Vi erbjuder över 100 kurser på distans och ett flertal yrkesutbildningar som du kan läsa...


Läs mer och visa alla kurser med Hermods AB
Intresseanmälan

För att få mer information om Vård och omsorg vid demenssjukdom, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Bli den första att recensera Vård och omsorg vid demenssjukdom!

Liknande kurser