Visa kurser.se som: Mobil

KRAFTEN I FÖRLÅTELSE. Att förlåta helt och fullt är en metodik som kursen presenterar

GMA Action
Kursinformation
Distans
Egen takt
Du kan börja när som helst!
490 SEK
Svenska

Kursbeskrivning

 
OM DU FÖRSTÅR...

KRAFTEN I FÖRLÅTELSE

FÖRSTÅR DU OCKSÅ...

NYCKELN TILL HÄLSA!

MEN VI BEHÖVER PRAKTISERA FÖRLÅTELSE FÖR ATT DESS FANTASTISKT HELANDE EFFEKTER SKALL SKE! Förlåtelse kan vara central för att återställa balans och harmoni i såväl ditt psykiska som fysiska liv.

Här finns en unik E-kurs som utforskar den ofta outnyttjade kraften till läkedom som finns i förlåtelse!

Kursen är skapad på basis av beprövad erfarenhet från de klassiska visdomskällorna, omorganiserad för att bli förståelig och lätt användbar för oss som lever här och nu!
                          

 Detta har börjat upptäckas för på senare år inom västvärlden, men är en gammal visdom, som traderats antingen i mindre kretsar eller genom symboler och ritualer. 

Nu är det dags att mer medvetet börja använda oss av denna kunskap för att underlätta läkningsprocesser i vårt känsloliv såväl som i vårt tankeliv och i vår kropp.KRAFTEN I FÖRLÅTELSE

I den här E-kursen får du bland annat möjlighet att ta del av följande innehåll:

Vad förlåtelse är.
Detta gör att du får rätt fokus.


Vad förlåtelse i vår mening INTE är.
Detta gör att du slipper slösa tid på mentala och andliga återvändsgränder.

Hur du förlåter på ett sätt, som gör att du går från egots område och i stället centrerar dig i Själens område.Förlåt dig själv.
Detta är en förutsättning för att kunna vidmakthålla fysisk och psykisk hälsa i det längre loppet.Förlåt din eventuella partner i nuet.
Detta är en förutsättning för ett kärleksfullt partnerliv.Förlåt dina ex-relationer.
Detta frigör dig och din partner från skuld, och frigör dig att ingå i en ny och förädlad relation, där du inte gör om samma misstag.Förlåt dina föräldrar.
Detta frigör dig från den annars vanligt förekommande karmiska mönstret:
"Jag blev som den jag avskydde." Dessutom läks dina karmiska band med dina föräldrar, oavsett om de är levande här eller lever på det andliga planet.Förlåt de personer som du anser ansvariga för problem i ditt liv.
Oavsett om allt verkar tyda på deras skuld behöver du och jag - vi alla - frigöra oss från det förflutnas tyngder av skuldkänslor riktade mot oss själva eller mot andra människor. Och om de nu var verkligen tydligt var "skyldiga" till din smärta, ditt lidande? Konstatera det, dra lärdom av det som hänt, och gå vidare - inte för den andra personens skull - utan för att själv undvika hälsoproblem i sinnet och kroppen och för att samla dina krafter mot nya mål.Lär dig mer om skam och skuld.
Dessa sinnestillstånd har en konstruktiv och en destruktiv sida. Lär dig ta tillvara den konstruktiva sidan och släppa taget om den destruktiva.
Skapa större frihet!


Du får:


6 DELAR TEXT

Cirka 10-15 sidor per del.
Pdf.fil.


AUDIO

6 Delar Audio. Cirka 15 minuter per del.
Mp3.fil

SPECIAL-PROGRAM SOM AUDIO
4 stycken Guidade meditationer med Förlåtelsetema.
Mp3-Audios:
BEFRIA DIN SJÄLVKÄNSLA

39 min

samt...

FÖRLÅTELSEPROCESSEN "DE TRE RUMMEN"

67 min
och

'


ÖPPNA SINNET FÖR KÄRLEK
63 min

Dessa syftar till att hjälpa dig genom förlåtelseprocesserna.

Kursen är skapad av mig, GUNNAR MARTIN ARONSSON
som har arbetat professionellt med kurser och coaching sedan 1996.
Har dock forskat inom ämnesfältet esoterik, personlig utveckling, yoga, hälsa, meditation, hypnos m.m. sedan cirka 1970.

Du hittar mer om min bakgrund längre ner på sidan.


Målgrupp

 
Envar vuxen som är öppen för en andligt baserad verklighetsbild.
Med andlig avses då, bland annat, att vi i grunden är Själar som har en fysisk upplevelse, inte kroppar som slumpmässigt har fått självmedvetande.

Tid och plats

Du kan genomföra E-kursen var och när du vill,
under förutsättning att du har tillgång till internet!
 

 

Study 

 

Kursintyg


E-kursen avser inte någon examen och har därför inga betyg.

Däremot kan du givetvis få ett INTYG att du genomfört E-kursen

KRAFTEN I FÖRLÅTELSE mot att du besvarar ett antal frågor
efter att du tagit del av E-kursen.


                          

 

Kostnader

  
KRAFTEN I FÖRLÅTELSE:
Pris: 490 SEK inkl. moms.SUPPORT (Coaching) via mail i 30 dagar ingår i kurspriset!
Skriv till mig, kursledaren Gunnar Martin, om allt som har med kursen att göra.
När det eventuellt gäller eventuellt privata detaljer gäller självklart professionell tystnadsplikt  för att du tryggt skall kunna skriva precis vad du vill. Jag har arbetat med professionell coaching i över 23 år och har självklart ett etiskt förhållningssätt i arbetet.


DEKLARATION - ANSVARSFÖRDELNING:
E-kursen KRAFTEN I FÖRLÅTELSE avser INTE att diagnosticera och/eller behandla specifika sjukdomar. För sådana hänvisas i vederbörlig ordning till ordinarie sjukvård. 

Kursledare

KURSLEDARE GUNNAR MARTIN ARONSSON.


Gunnar Martin Aronsson; Internationellt Certifierad NLP Master Practitioner, ABC-Coach, hypnoterapeut, E-programproducent,
samtalsterapeut, föredragshållare, kursledare, författare.
22 års erfarenhet av Coaching.Akademisk bakgrund: Studier i Religions- och Idéhistoria, Svenska och Filmvetenskap.
Dramatiska Institutet: Teaterregi.

Sveriges Radio: Filmens dramaturgi. Dramatiska Institutet:
Att skriva dialog för TV och film.

Erfarenhet av Tony Robbins Seminar, Bryssel 1997, Dale Carnegie-kursen, Mirakelkursen ACIM, Sandy Leveys kursverksamhet, Sture Emby psykologi baserad på Martinus kosmologi, Hatha Yoga
Utbildad även inom Silva Mind Basic Lecture Series 101-404, Pedagogiskt drama (S:t Eriks Folkhögskola) och Psykodrama. 

Erfarenhet från över 2.900 coachingmöten inom kurskontext eller i form av personlig coaching. Har intervjuats i TV4  om The Secret, kreativitetskursen "Tänk som ett geni" för Radio Örebro, PodRadion Ligga med P1 avseende Högkänslighet (HSP),  Radio Malmöhus för långutbildningarna inom Personlig Utveckling, Nordengren och Epstein”P1 gällande föreläsningen "Parrelationer och Attraktionslagen". Har även intervjuats i Aftonbladet Hälsa för "The Secret" och Gunnar Martin Aronsson-kursen "Messiasfällan - att lämna offerrollen".

Bakgrund som frilansjournalist, dramatiker, teater- och filmregissör, med flera TV-visade kortfilmer och radioteaterproduktioner.  
Novellförfattare, redaktör för rockmusik i litteratur (Hojmagasinet) och översättare från danska till svenska.
Gunnar Martin Aronsson har också givit ut E-böckerna "Den Hemliga Psykologin"och "Parrelationer och Attraktionslagen" på Melker Förlag.


Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om KRAFTEN I FÖRLÅTELSE. Att förlåta helt och fullt är en metodik som kursen presenterar.

GMA Action

 
Här kan du bland annat lära dig och praktisera inom följande specialområden:

NLP - Neuro-Lingvistisk Programmering.
Ett av världens mest utbredda system för Personlig Utveckling.

HYPNOS.
Skapa förändring lättare genom Självhypnos, Affirmationer och Visualiseringar.

HEALING.
För dig som vill lära dig grunderna för enkel och effektiv healing.

TONY ROBBINSMETODIK.
Lär dig metoder för en av världens främsta coacher.

67 STEG TILL ETT BÄTTRE LIV
En kurs som hjälper dig med korta, klara och tydliga trappsteg framåt och uppåt.

THE SECRET - ATTRAKTIONSLAGEN.
Sveriges till omfånget största E-kurs om Attraktionslagen, The Secret.

ETISKT ORIENTERAD MARKNADSFÖRING.
Marknadsföring för "hjärdrivna entreprenörer".

MINDFULNESS. Medveten närvaro.
Börja lev mer balanserat, centrerat och harmoniskt.

SJÄLVKÄNSLA.
Lyft undan hindren för din naturliga självkänsla. 

FINN MÖJLIGHETERNA MED DIN HÖGSENSITIVITET (HSP).
För dig som är Högkänslig (HSP) har vi Sveriges mest omfattande E-kurs inom ämnet.

INTRODUKTIONSKURS i 14 delar av ANDLIGT BASERAD COACHING (ABC), en introduktion i ett nytt sätt att coacha som är baserad på en förnyad världsbild.

TERMINSUTBILDNINGEN ANDLIGT BASERAD COACHING - "Framtidens coachutbildning". Cirka 50 veckors distansutbildning till ett mycket förmånligt pris.


GMA ACTION har förutom E-kurser (Distanskurser) med Text, Audio och Videodelar även...

LIVE-kurser

LIVE-coaching (Stockholm och Västerås)

SKYPE-coaching

FÖREDRAG 

WORKSHOPS

PERSONLIGT INLÄSTA HYPNOSPROGRAM

NLP-terapi

HYPNOS-terapi.

AUDIO-kurser

VIDEO-kurser

E-böcker.

GMA ACTION har sannolikt Sveriges bredaste utbud av E-kurser inom ämnesfälten Personlig Utveckling och Mognadens Psykologi, Mental träning och Kreativitet....


Läs mer och visa alla kurser med GMA Action

Kontaktuppgifter till GMA Action

GMA Action


Tel: 0708-107 992
Mobil 0708-107 992
evolutionbynight.wordpress.com


Recensioner
Bli den första att recensera KRAFTEN I FÖRLÅTELSE. Att förlåta helt och fullt är en metodik som kursen presenterar!
Intresseanmälan

För att få mer information om KRAFTEN I FÖRLÅTELSE. Att förlåta helt och fullt är en metodik som kursen presenterar, fyll i följande uppgifter: