Visa kurser.se som: Mobil

HYPNOS OCH HYPNOSBASERAD COACHING Ett effektivt instrument för personlig utveckling.

GMA Action
Kursinformation
Distans
Egen takt
Du kan börja när som helst!
Sista anmälan: OBS 100 kronors rabatt för arb.sök, stud, sjukskr. = 490 SEK inkl. moms
590 SEK
Svenska

Kursbeskrivning

HYPNOS...

HYPNOS ÄR EN NATURLIG PROCESS...


SOM UNDERLÄTTAR DIN KONTAKT MED...

DITT EGET UNDERMEDVETNA...
OCH SOM DÄRFÖR ...


GER DIG TILLGÅNG TILL...

TIDIGARE OUTNYTTJADE RESURSER!

VARFÖR INTE ANVÄNDA DESSA DINA INRE RESURSER?


 
Nu kan du beställa vår e-kurs i hypnos
som har speciellt fokus på
FRISKVÅRD OCH HÄLSA,

PROBLEMLÖSNING och

KREATIVITET!
HYPNOS SOM ETT EFFEKTIVT INSTRUMENT FÖR PERSONLIG UTVECKLING


En introduktionDu kan dessutom PROVA DEL 1 GRATIS! Helt utan förpliktelser!
Känn efter om det här är rätt kurs för dig, bestäm dig först efter det.

.

ALLT DETTA FÅR DU NÄR DU BESTÄLLER E-KURSEN…

HYPNOSENS MODERNA HISTORIA 
Hypnosens moderna historia. Vi går igenom Mesmer, Freud, José Silva och Milton Erickson arbete för att utveckla metoder för att nå kontakt med det undermedvetna/omedvetna.

Fördomar om hypnos. Genom tiderna har hypnos mötts av skepsis, och missuppfattningar har traderats. Hypnos i litteratur och film.
HYPNOSENS TEORI
Varför fungerar hypnos?

Hjärnvågor: Beta. Alpha. Theta. Delta.
Mer om det Undermedvetna och dess relation till det Supermedvetna.
Relationen mellan det Undermedvetna och de ”hjärnprogram” som skapar våra förhållningssätt och handlingsmönster.HYPNOSENS PRAKTIK
Hypnotiska språkmönster.

Praktiska exempel på hypnosinduktioner (hur man påbörjar hypnossession).
Övningar i autohypnos (självhypnos, trance-arbete, autosuggestion).
Hur du själv kan skapa mer allmänna ”hälsohypnoser” med affirmationer.
Kreativitetshypnos.
Insomningshypnos.
Problemlösning med hjälp av hypnos.
Affirmationsarbete med hjälp av hypnos

7 DELAR TEXT.
Sänds som pdf.filer. Lätt att förstora
och därmed lätt att läsa på skärm!
Textmaterialet ger dig grundläggande kunskap om hypnos, samt ger instruktioner för självhypnos.


7 DELAR AUDIO.
Intalade av kursledaren Gunnar Martin Aronsson.
Mp3.filer. 
Skickas till din mailbox, spelas sedan lätt upp på din Mediaspelare.
Audion syftar till att komplettera och fördjupa textmaterialet och underlätta övningarna.


7 DELAR VIDEO. 
Via en länk får du videodelarna, som har formen av att kursledaren vänder sig direkt till dig, som om du satt i samma rum.
Videodelarna syftar framförallt till att tydliggöra övningarna och skapa en personlig kursrelation.

SUPPORT VIA MAIL INGÅR.                                                             
Ställ dina frågor om kursen och du får svar.
30 DAGARS SUPPORT/COACHING PER MAIL INGÅR i E-kursen! Hej, jag heter GUNNAR MARTIN ARONSSON och håller i den här E-kursen.

Jag har sysslat med kurser i Personlig Utveckling och Personlig Mognad i över 23 år, varav 15 år i Skåne med Live-kurser, och därefter primärt med E-kurser för svensktalande människor överallt.

Jag upplever att förståelsen och praktiserandet av terapeutisk hypnos, coachande hypnos, kan vara en nyckel för många människor upplever problem. Detta eftersom jag själv upplevt det, för egen del och som coach med inriktning hypnos och hypnotiska  språkmönster. 


Hypnos är ett instrument som används med framgång i flera hundra år av människor som önskar etablera kontakt med sitt Undermedvetna och därigenom också kontakt med den djupare och klokare sidan av sig själv, det som psykiatern Jung kallade Självet.


 

 

SPECIAL-TRYGGHETS-GARANTI:

PROVA DEL 1 GRATIS UTAN FÖRPLIKTELSER! 
Känn efter om det här är rätt E-kurs för dig!  
Besluta dig först därefter om du vill ha E-kursen, inklusive
BONUSARNA och SUPPORTEN.

Kan det bli bättre?

Det kan det!I DITT HYPNOS-PAKET FÅR DU OCKSÅ...

3 AUDIO-HYPNOSPROGRAM! 

Hypnosprogrammen är mellan 40 och 63 minuter långa.
Dessa meditationsprogram använder du alltid i en lugn och trygg miljö,
aldrig i trafik eller via lurar när du är upptagen med annat arbete.
Bäst är om du befinner dig hemma, och under programmet kan sluta dina ögon, då detta underlättar kontakten med ditt inre, ditt undermedvetna.

Ordinarie pris för vart och ett av dessa program är 99 SEK inkl. moms,
men de INKLUDERAS alltså nu i din E-kurs! 

Intalade av Gunnar Martin Aronsson,
sedan 23 år professionellt verksam kursledare och coach med inriktning hypnos.
Program 1:
ÖPPNA SINNET FÖR KÄRLEK.

Hypnos för att öppna blockerad kärlek.


Program 2:
HYPNOS FÖR HEALING OCH HÄLSA.

Det här hypnosprogrammet syftar till att stimulera de naturliga läkeprocesserna i kroppen.


Program 3:
BEFRIA DIN SJÄLVKÄNSLA.

Lyft undan dina hinder för att uppleva din naturliga Självkänsla.
ANSVARSFÖRDELNING:
Kursen är enbart avsedd som en INTRODUKTIONSKURS för personer intresserade av hypnos som ett instrument för personlig utveckling och mognad. 

E-kursen är avsedd för vuxna människor (åldersgräns 18-år) och psykiskt
friska människor.

Den här introduktionskursen avser inte att instruera någon i professionell hypnosterapi.  För sådan reguljär utbildning finns andra instanser du kan söka dig till.

Inget i detta material är avsett att ersätta någon form av medicinsk behandling
som en person genomgår.
För medicinsk bedömning och behandling hänvisas till vårdcentral och ordinarie sjukvård. 


Kursens syfte är först och främst att underlätta personlig utveckling genom insikt om och förståelse av och färdigheter i hypnosens stora möjligheter att fungera som hjälp till självhjälp.

Som en ren orientering inkluderas här även riktlinjerna för att hjälpa en annan person att röra sig mot det så kallade Alpha-tillståndet, det avspända tillstånd där idéskapande, stresslösning och problemlösning lättare sker.

Gunnar Martin Aronsson
Kursansvarig
Internationellt Certifierad NLP Master Practitioner, Köpenhamn år 2000.
Utbildning och studier inkluderar...
Hypnotiska språkmönster via John Overdurf och Julia Silverthorn.
Hypnotisk teknik (Silvateknik) via José Silva Silvametoden.
Hypnotiska affirmationer via Barrie Konicov.
Hypnotisk teknik (Milton Erickson-teknik via Steve G. Jones. 

 

Målgrupp

KURSEN HAR TVÅ GRUNDLÄGGANDE SYFTEN:


ATT VARA EN INTRODUKTION I SJÄLVHYPNOS (AUTOHYPNOS)
Du skapar då kontakt med ditt undermedvetna och kan göra viktiga förändringar på det undermedvetna planet.
I ditt undermedvetna har du, enligt den esoteriska (dolda) kunskapstraditionen länken till ditt supermedvetna; den djupaste och klokaste delen av dig själv.
Det är här som du har "ditt inre geni".


ATT VARA EN FÖRSTA INTRODUKTION I PARHYPNOS
Med hjälp av E-kursen får du möjlighet att lära dig grunderna för att arbeta med hypnotiska språkmönster och kan därigenom underlätta för dem som önskar få stressupplösning genom avspänning och affirmationsarbete.

Dessa avsnitt är, det skall understrykas, dock inte avsedda för rent terapeutiskt bruk (för detta krävs en utbildad hypnosterapeut eller psykolog med adderad hypnosutbildning) utan handlar om att ge en första inblick i hur hypnosterapi går till. Introduktionen tar fasta på att underlätta allmänhälsa, god sömn, kreativitet och problemlösning.

MÅLGRUPP:
Kursen vänder sig till friska, vuxna människor (åldersgräns 18 år) som är intresserade av att använda hypnos som ett instrument för personlig utveckling. 
Kursen är, som nämnts, avsedd som en introduktion.

För fortsatt studium föreslås att du går en seriös live-utbildning.

Det finns flera sådana i Sverige. Fördelen med den här kursen är att du erhåller grunderna, både de teoretiska och de praktiska, till ett betydligt förmånligare pris.

VÄLKOMMEN!


Tid och plats
Du kan genomföra E-kursen

HYPNOS - SOM ETT EFFEKTIVT INSTRUMENT FÖR PERSONLIG UTVECKLING NÄR SOM HELST - när du har tid och lust!
 

Du kan genomföra E-kursen

HYPNOS - SOM ETT EFFEKTIVT INSTRUMENT FÖR PERSONLIG UTVECKLING
VAR SOM HELST - så länge du är uppkopplad!

Hjärtligt välkommen...
Gunnar Martin Aronsson
KursansvarigDu kan börja E-kursen närsomhelst och genomföra den varsomhelst - så länge du är uppkopplad!


KursintygINTYG
Kursen är avsedd som en introduktionskurs utan betyg och diplom.
Om Du skulle önska det, är det möjligt att ordna ett intyg mot att du besvarar frågor kring kursen och förstås baserat på förtroendet att du gått igenom och genomfört samtliga övningar.

Meddela i så fall i samband med beställning att du önskar intyg.  Kostnader
Pris för hela paketet
(E-kursen HYPNOS plus de hypnotiska meditationerna samt support via mail):

590 SEK inkl. moms för förvärvsarbetande.
490 SEK inkl. moms för sjukskrivna, studerande och arbetssökande.

ÄR DU FÖRETAGARE?
Du kan beställa kursen mot faktura 30 dagar.

 

  

Kursledare


Kursledaren GUNNAR MARTIN ARONSSON, har aktivt utforskat hypnos och

trance-arbete sedan 1980-talet, vilket inkluderat studier i hypnotiska språkmönster och Tidslinjemetoden i samband med utbildningen till Int. Certifierad NLP Master Practitioner vid NLP-Huset, Köpenhamn. Lärare Julia Silverthorn och John Overdurf, certifierade hypnoterapeuter. Studium av Barrie Konicovs hypnosmetodik, Milton Ericksons hypnosmetodik och José Silvas hypnosmetodik. 

Gunnar Martin har akademisk bakgrund i humanistiska ämnen – religionshistoria, idéhistoria, litteraturhistoria, svenska, filmvetenskap, radiomediets dramaturgi och teaterregi.

Han är även utbildad inom följande områden: dramapedagog (S:t Eriks Folkhögskola), Psykodrama, Hatha Yoga (Eugenia Basilewsky), kursledning inom Personlig utveckling (Sandy Levey). Dale Carnegie (Stefan Quist), Silvametoden (Laura Silva), Tidslinjemetoden (Jack Makani, Köpenhamn), Tony Robbinsmetodik (Unleash the Power Within, Bryssel).

Gunnar Martin utbildade sig först till Int. Certifierad NLP Pracitioner år 1998 och sedan till Int. Certifierad NLP Master Pracitioner år 2000 vid NLP Huset i Köpenhamn. Han specialstuderade där Hypnotiska språkmönster för Julia Silverthorn och John Overdurf. Från 1979 och framåt har han också studerat hypnotisk metodik från bl.a. hypnoterapeuten Barrie Konicov och Milton Erickson.

Han har även sedan 1970 studerat esoterik, den “dolda” kunskapstraditionen, vilket inkluderat bl.a. Rosenkorsordern AMORC, New Thought, Martinus kosmologi,  The Secret och Sture Embys psykologi baserad på Martinus.
Förutom detta psykologi via Freud, Jung, Assagioli, med flera.


Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om HYPNOS OCH HYPNOSBASERAD COACHING Ett effektivt instrument för personlig utveckling..

GMA Action

 
Här kan du bland annat lära dig och praktisera inom följande specialområden:

NLP - Neuro-Lingvistisk Programmering.
Ett av världens mest utbredda system för Personlig Utveckling.

HYPNOS.
Skapa förändring lättare genom Självhypnos, Affirmationer och Visualiseringar.

HEALING.
För dig som vill lära dig grunderna för enkel och effektiv healing.

TONY ROBBINSMETODIK.
Lär dig metoder för en av världens främsta coacher.

67 STEG TILL ETT BÄTTRE LIV
En kurs som hjälper dig med korta, klara och tydliga trappsteg framåt och uppåt.

THE SECRET - ATTRAKTIONSLAGEN.
Sveriges till omfånget största E-kurs om Attraktionslagen, The Secret.

ETISKT ORIENTERAD MARKNADSFÖRING.
Marknadsföring för "hjärdrivna entreprenörer".

MINDFULNESS. Medveten närvaro.
Börja lev mer balanserat, centrerat och harmoniskt.

SJÄLVKÄNSLA.
Lyft undan hindren för din naturliga självkänsla. 

FINN MÖJLIGHETERNA MED DIN HÖGSENSITIVITET (HSP).
För dig som är Högkänslig (HSP) har vi Sveriges mest omfattande E-kurs inom ämnet.

INTRODUKTIONSKURS i 14 delar av ANDLIGT BASERAD COACHING (ABC), en introduktion i ett nytt sätt att coacha som är baserad på en förnyad världsbild.

TERMINSUTBILDNINGEN ANDLIGT BASERAD COACHING - "Framtidens coachutbildning". Cirka 50 veckors distansutbildning till ett mycket förmånligt pris.


GMA ACTION har förutom E-kurser (Distanskurser) med Text, Audio och Videodelar även...

LIVE-kurser

LIVE-coaching (Stockholm och Västerås)

SKYPE-coaching

FÖREDRAG 

WORKSHOPS

PERSONLIGT INLÄSTA HYPNOSPROGRAM

NLP-terapi

HYPNOS-terapi.

AUDIO-kurser

VIDEO-kurser

E-böcker.

GMA ACTION har sannolikt Sveriges bredaste utbud av E-kurser inom ämnesfälten Personlig Utveckling och Mognadens Psykologi, Mental träning och Kreativitet....


Läs mer och visa alla kurser med GMA Action

Kontaktuppgifter till GMA Action

GMA Action


Tel: 0708-107 992
Mobil 0708-107 992
evolutionbynight.wordpress.com


Recensioner
Bli den första att recensera HYPNOS OCH HYPNOSBASERAD COACHING Ett effektivt instrument för personlig utveckling.!
Intresseanmälan

För att få mer information om HYPNOS OCH HYPNOSBASERAD COACHING Ett effektivt instrument för personlig utveckling., fyll i följande uppgifter: