Visa kurser.se som: Mobil

ANDLIGT BASERAD COACHING (ABC) INTRODUKTIONSKURS. E-kurs. 7 + 7 delar. Lär dig framtidens coachingform nu.

GMA Action
Kursinformation
Distans
Egen takt
När som helst!
Sista anmälan: Du kan börja denna E-kurs när som helst!
590 SEK
Svenska

Kursbeskrivning
Är du intresserad av att lära dig mer om

FRAMTIDENS COACHING  - redan idag?

Kan du känna ett djupt engagemang för Personlig Utveckling?

Är du entusiastisk inför möjligheten att hjälpa...
dels dig själv att lösa problem...
dels att hjälp andra att lösa problem??


Då har vi kanske här något som kan passa just dig!

ANDLIGT BASERAD COACHING (ABC)
INTRODUKTIONSKURS.

E-baserad kurs i 7 + 7 delar.

                      DU KAN PROVA DEL 1 - GRATIS - utan förpliktelser!  

INTRODUKTIONS-E-KURS I ANDLIGT BASERAD COACHING (ABC)
Använd den kända och den dolda kunskapen för att hjälpa dig själv och andra människor - här och nu!

I den här E-kursen har du en möjlighet att lära dig...


Hur du genom att skapa en "själslig karta" , din egen själsliga karta,
kan få en överblick av vad som är ditt "livsarbete" och din viktigaste funktion i det här livet.

Hur du genom att använda dig av metoder från Neuro-Lingvistisk Programmering, Tony Robbinsmetodik, Hypnos och Mindfulness kan ta kliv i din personliga utveckling. Metoderna kan du sedan använda för att hjälpa andra!

Hur du kan förstå dig själv, din eventuella partner och din familj på ett djupare och mer klart sätt än tidigare.

Hur du kan lämna gamla mentala och emotionala psykiska "program" för att istället "installera" nya tankesätt som underlättar känslan av handlingsutrymme, tillit och förmågan att kunna hantera problem på ett bättre sätt än tidigare. När du lärt dig det, kan du också börja coacha vissa människor om hur du gjort.

Hur du genom att förändra ditt tänkande och din attityd gentemot din fysiska kropp kan underlätta en god hälsa och höggradigt immunförsvar.

Hur du i stället för att dölja olika personlighetssidor hos dig själv kan acceptera hela din personlighet, och därigenom göra det omedvetna medvetet. Detta kan endast göras genom att vi öppnar oss för kärlek.

Hur du inser skillnaden mellan ditt ego och ditt Själv (din Själ) och hur du genom ett meditativt förhållningssätt tränar dig att vara i nuet (mindfulness) och därigenom uppleva en högre grad av frid.  Du kan också börja coacha andra i det som du själv genomfört.

Hur du genom att du förankrar dig i ditt Själv blir mer inifrånstyrd (självstyrande) än utifrånstyrd (omgivningsstyrd, d.v.s. styrd av massmedia, moden, rykten, skvaller och människor som förespeglar auktoritet utan att besitta den.


Hur du lättare kan uppleva, att alla människor har fog för sina föreställningar, och att du därmed lättare kan "se" djupare, bortom dessa mentala föreställningar, och uppleva mer av en persons Själ och mindre av en persons ytliga framträdande i samhället, själva "samhällsrollen". Människor är mycket mer än sin roll!

Hur du lättare kan lösa vardagsproblem med högre grad av inre frid.


Hej, jag heter GUNNAR MARTIN ARONSSON och håller i den här E-kursen.
Jag har sysslat med kurser i Personlig Utveckling och Personlig Mognad i över 22 år, varav 15 år i Skåne med Live-kurser, och därefter primärt med E-kurser för svensktalande människor överallt.
Jag upplever att förståelsen och praktiserandet av de andliga/själsliga principer eller lagar som den dolda kunskapstraditionen (esoteriken) förmedlar är något som kan betyda oerhört mycket för människor, eftersom jag själv under mina år som kursledare och coach just upplevt sådana effekter.


 
När det gäller ANDLIGT BASERAD COACHING-aspekten i den här introduktions-E-kursen för ABC kommer du att kunna ta del av...

NLP-Neurolingustic programming eller psykologi.

Tony Robbinsmetodik. Tony är ledande amerikansk coach och författare.

Hypnoterapeutisk teknik. Hur hypnos kan hjälpa dig och andra.

Affirmationer, visualiseringar, fokuseringar. Viktiga metoder för kraft.

Metoder från Gunnar Martin Aronssons praktik, som till exempel kretsloppstekniken.

Hur du, mer generellt, kan börja använda ANDLIGT BASERAD COACHING (ABC) för att hjälpa andra människor som önskar egeninitierad förändring. Utan en andlig förståelse av verkligheten är varje annan psykologisk-terapeutiskt ideologi ofullständig.


Detta får du när du beställer
ANDLIGT BASERAD COACHING. En introduktion: 

(= HELA E-kursen, det vill säga 7 + 7 delar)
 

14 TEXTDELAR  (7 delar Grundkurs och 7 delar Fördjupningskurs)
med olika teman. Över 180 sidor!

14 AUDIODELAR  (7 delar Grundkurs och 7 delar Fördjupningskurs)
som syftar till att fördjupa förståelsen av textmaterialet och att komplettera detta.  
Över 6,5 timmars audio!

14 VIDEODELAR!  ( 7 delar Grundkurs och 7 delar Fördjupningskurs)
som syftar till att tydliggöra instruktioner, metoder och resonemang.  Genom videomaterialet får du, så att säga, kursledaren " i samma rum", så att du kan känna att utbildningen riktar sig personligt, just till dig.

SUPPORT  (Support via mail ingår i priset).
Du kan skriva till kursledaren om allt som gäller kursen och utveckla en dialog.

Fler fördelar:
Vi vet, att många idag upplever att ”dagen går för fort” och att det ibland kan kännas, som att det inte finns tillräcklig med tid för att fördjupa sig i en kurs. För att underlätta för dig har vi konsekvent i GMA ACTION:s utbud arrangerat det så, att du alltid – förutom textdelen – har en videodel och en audiodel.
Men du kan du antingen ta del av text + audio eller text + video.                    

Dessutom följande bonusar:

4 E-BÖCKER som är relaterade till Coaching på Andlig grund.
Dessa är både på engelska och på svenska.

"Du förändrar Livet och Livet förändrar dig". Av Gunnar Martin Aronsson.

"Den hemliga psykologin". Av Gunnar Martin Aronsson.


"As a Man Thinkeh" (1902) av James Allen.

"Re-Awaken the Giant Within" av Tony Robbins. 

6 SJÄLVHYPNOS-program (Guidade meditationer)

3 stycken SJÄLVHYPNOSPROGRAM till Grundkursen i ABC

3 stycken SJÄLVHYPNOSPROGRAM till Fördjupningskursen i ABC

Hypnosprogrammen hjälper dig att skapa förändringar I ditt undermedvetna.
Det är här som alla större "program" för beteenden finns lagrade, så för att skapa positiva förändringar i ditt liv behöver du påverka ditt medvetna såväl som ditt undermedvetna!   "

"Låt ditt ljus skina så starkt,
att andra kan finna sin väg ur ur mörkret."


Hur påverkar COVID-19 denna kurs?

Vi på kurser.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många kurser ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en kurs påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp


Kursen riktar sig till dig som...

DELS...

VILL COACHA DIG SJÄLV
Vill anamma kunskaper och metoder som för dig till ökad hälsa, bättre beslutskraft och välbefinnande. Det vill säga: Coacha dig själv.


DELS...

VILL COACHA ANDRA
Vill lära dig att coacha andra med hjälp av de mest avancerade andliga/själsliga coachingmetoderna.
Kanske du vill vidga din nuvarande "hjärtdrivna" verksamhet med nya instrument och metoder för att därigenom öka intresset för din verksamhet. 

 

Välkommen!  
Gunnar Martin Aronsson
kursledare och coach
Internationellt Certifierad NLP Master Practitioner
(NLP Huset, Köpenhamn, år 2000)
Andligt Baserad Coach (ABC)
Hypnoterapeut
NLP-baserad coach
Coach specialiserad inom LoA och HSP
Kursförfattare, Speaker, Producent.
Idag över 22 års erfarenhet av coaching inom ramen för kurser och individualcoaching.

Tid och plats
STUDERA BEKVÄMT...

NÄR DU SJÄLV VILL!

VAR ÄN DU BEFINNER DIG!


Du kan genomföra kursen i princip när som helst och var som helst -
förutsatt att du är uppkopplad mot Internet.
 Du har 30 dagars inkluderas support/coaching per mail för varje delkurs.
Beställer du Grundkurs plus Fördjupningskurs har du alltså 60 dagars inkluderad support/coaching!

 
 

 

Kursintyg

DE SOM VILL HA INTYG EFTER AVSLUTAD E-KURS KAN FÅ DET.
Meddela i samband med att du startar kursen om du önskar ett intyg.


 

Kostnader590 SEK inkl. moms GRUNDKURS (DEL 1-7)

590 SEK inkl. moms  FÖRDJUPNINGSKURS (DEL 8 - 14)

GRUNDKURS
– innebär att du genomför DEL 1-7

Priset är 590 SEK inkl. moms.

Delbetala?

Det går bra: 300 SEK vid beställningen och 290 SEK 30 dagar senare.

Du får en förfrågan i slutet av Grundkursen om du vill fortsätta med Fördjupningskursen och behöver alltså inte binda dig från start för att gå vidare.
FÖRDJUPNINGSKURS
Innebär att du också genomför DEL 8-14

Priset är 590 SEK.

Delbetala?

Det går bra: 300 SEK vid beställningen och 290 SEK 30 dagar senare.FÖRMÅNLIGASTE ERBJUDANDET

Beställ hela Introduktionskursen på en gång! ( 14 Delar).
I stället för 590 SEK + 590 SEK = 1180 SEK får du hela
INTRODUKTION  ANDLIGT BASERAD COACHING (ABC)
för endast 850 SEK inkl. moms! 


FÖRETAGARE? Du kan beställa hela kursen mot faktura 30 dagar.
Kursen kan vara avdragsgill som "vidareutbildning".
Det beror på vilken verksamhet du har.
Bäst är att kolla direkt med din revisor.


               

Fortfarande tveksam? Oj!
Då kommer här ytterligare ett erbjudande! 
Riskfritt. Du har bara fördelar!

PROVA-PÅ DEL 1 Text, Audio och Video av kursen GRATIS i lugn och ro utan förpliktelser!
Vill du efter "smakprovet" fortsätta E-kursen skriver du bara en rad och betalar anmälningsavgiften, så kommer E-kursen ANDLIGT BASERAD COACHING (ABC). INTRODUKTON till din mailbox!

                      Detta Universum är inte utanför dig.
                      Se inom dig; allt som du vill ha är du redan.

                    - Rumi

Kursledare
Kursledare:

GUNNAR MARTIN ARONSSON Internationellt Certifierad NLP Master Practitioner, ABC-Coach, hypnoterapeut, samtalsterapeut, kursledare, författare. 20 års erfarenhet av Andligt Baserad Coching.
Gunnar Martin har akademisk bakgrund i humanistiska ämnen – religionshistoria, idéhistoria, litteraturhistoria, svenska, filmvetenskap, radiomediets dramaturgi och teaterregi

Han är även utbildad inom följande områden: dramapedagog (S:t Eriks Folkhögskola), Psykodrama, Hatha Yoga (Eugenia Basilewsky), kursledning inom Personlig utveckling (Sandy Levey). Dale Carnegie (Stefan Quist), Silvametoden (Laura Silva), Tidslinjemetoden (Jack Makani, Köpenhamn), Tony Robbinsmetodik (Unleash the Power Within, Bryssel).


Gunnar Martin utbildade sig först till Int. Certifierad NLP Pracitioner år 1998 och sedan till Int. Certifierad NLP Master Pracitioner år 2000 vid NLP Huset i Köpenhamn. Han specialstuderade där Hypnotiska språkmönster för Julia Silverthorn och John Overdurf. Från 1979 och framåt har han också studerat hypnotisk metodik från bl.a. hypnoterapeuten Barrie Konicov och Milton Erickson.

Han har även sedan 1970 studerat esoterik, den “dolda” kunskapstraditionen, vilket inkluderat bl.a. Rosenkorsordern AMORC, New Thought, Martinus kosmologi och
Sture Embys psykologi baserad på Martinus .

.
Gunnar Martin har idag över 20 års erfarenhet av kursledning inom Personlig Utveckling, Coaching och samtalsterapi och därmed erfarenhet från över 2 600 timmars coachingmöten (Andligt Baserad Coaching, Hypnosterapi, samtalsterapi).

Han har presenterat praktisk esoterik (The Secret) i Aftonbladet Hälsa, Radio Malmöhus och TV 4. Han har intervjuats om kreativitetskursen Tänk som ett geni för P1:s Kaliber och Konsten att förstå människor för Epstein P1. Han har intervjuats i Västmanlands Läns Tidning (VLT) om Högsensitivitet (HSP) och har givit ut E-böckerna "Den Hemliga Psykologin" och "Parrelationer och Attraktionslagen" (Melker Förlag).

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om ANDLIGT BASERAD COACHING (ABC) INTRODUKTIONSKURS. E-kurs. 7 + 7 delar. Lär dig framtidens coachingform nu..

GMA Action

 
Här kan du bland annat lära dig och praktisera inom följande specialområden:

NLP - Neuro-Lingvistisk Programmering.
Ett av världens mest utbredda system för Personlig Utveckling.

HYPNOS.
Skapa förändring lättare genom Självhypnos, Affirmationer och Visualiseringar.

HEALING.
För dig som vill lära dig grunderna för enkel och effektiv healing.

TONY ROBBINSMETODIK.
Lär dig metoder för en av världens främsta coacher.

67 STEG TILL ETT BÄTTRE LIV
En kurs som hjälper dig med korta, klara och tydliga trappsteg framåt och uppåt.

THE SECRET - ATTRAKTIONSLAGEN.
Sveriges till omfånget största E-kurs om Attraktionslagen, The Secret.

ETISKT ORIENTERAD MARKNADSFÖRING.
Marknadsföring för "hjärdrivna entreprenörer".

MINDFULNESS. Medveten närvaro.
Börja lev mer balanserat, centrerat och harmoniskt.

SJÄLVKÄNSLA.
Lyft undan hindren för din naturliga självkänsla. 

FINN MÖJLIGHETERNA MED DIN HÖGSENSITIVITET (HSP).
För dig som är Högkänslig (HSP) har vi Sveriges mest omfattande E-kurs inom ämnet.

INTRODUKTIONSKURS i 14 delar av ANDLIGT BASERAD COACHING (ABC), en introduktion i ett nytt sätt att coacha som är baserad på en förnyad världsbild.

TERMINSUTBILDNINGEN ANDLIGT BASERAD COACHING - "Framtidens coachutbildning". Cirka 50 veckors distansutbildning till ett mycket förmånligt pris.


GMA ACTION har förutom E-kurser (Distanskurser) med Text, Audio och Videodelar även...

LIVE-kurser

LIVE-coaching (Stockholm och Västerås)

SKYPE-coaching

FÖREDRAG 

WORKSHOPS

PERSONLIGT INLÄSTA HYPNOSPROGRAM

NLP-terapi

HYPNOS-terapi.

AUDIO-kurser

VIDEO-kurser

E-böcker.

GMA ACTION har sannolikt Sveriges bredaste utbud av E-kurser inom ämnesfälten Personlig Utveckling och Mognadens Psykologi, Mental träning och Kreativitet....


Läs mer och visa alla kurser med GMA Action

Kontaktuppgifter till GMA Action

GMA Action


Tel: 0708-107 992
Mobil 0708-107 992
evolutionbynight.wordpress.com

Recensioner
Bli den första att recensera ANDLIGT BASERAD COACHING (ABC) INTRODUKTIONSKURS. E-kurs. 7 + 7 delar. Lär dig framtidens coachingform nu.!
Intresseanmälan

För att få mer information om ANDLIGT BASERAD COACHING (ABC) INTRODUKTIONSKURS. E-kurs. 7 + 7 delar. Lär dig framtidens coachingform nu., fyll i följande uppgifter:

Liknande kurser