Diplomerad Redovisningsassistent på plats/online

Folkuniversitetet Malmö och Lund
Kursinformation
Malmö, Rikstäckande
134 timmar
29 750 SEK
Kommande starter
Malmö
2023-03-02 09:00  
29 750 SEK
Sverige
2023-03-02 09:00  
29 750 SEK
Svenska
En diplomutbildning för dig som självständigt vill kunna utföra löpande bokföring och redovisning med datorstöd i Visma. Du lär dig även göra budget, bokslut och analyser så som kassaflödesanalyser och nyckeltalsberäkningar.

Kursbeskrivning

Mål

Utbildningens mål är att ge dig kunskaper så att du självständigt kan utföra den löpande bokföringen och redovisningen med datorn som hjälp i samtliga bolagsformer.
Du lär dig förstå och tala med korrekta ekonomiska termer.
Du kan genomföra bokslut med:

 • Avskrivningar
 • Periodiseringsfonder
 • Överavskrivningar
 • Skatter
 • Periodiseringar – Interimer tex. förutbetald hyra, förutbetald försäkring, upplupna räntor, upplupna semesterlöneskulder, upplupna intäkter.

Du får förståelse för sambandet mellan bokslutet och den löpande bokföringen.
Du lär dig utföra budget, kassaflödesanalyser och analyser av resultat- och balansräkning.
Du lär dig även hantera nyckeltalsberäkningar och leverantörs- och kundreskontra.

Kursinnehåll

Del 1: Bokföring grund och fördjupning

 • Ekonomiska begrepp
 • Bokföringslagen
 • Externredovisning
 • Kontoplanen – Vilka konton hör till resultat- respektive balansräkning
 • Konteringar
 • Löpande bokföring
 • Bokföring av in- och utgående moms
 • Momsdeklaration och momsredovisning till skatteverket
 • Bokföring av kreditfakturor, öresutjämning och kursdifferenser
 • Bokföring av löner, sociala avgifter och personalskatter
 • Verifikationer
 • Internredovisning
 • Avstämning av konton
 • Bokföring med resultatenheter, projekt- och tilläggskoder
 • Rättelser av fel
 • Leverantörsreskontra och kundreskontra
 • Resultaträkning och balansräkning - intäkter, kostnader, eget kapital och skulder
 • Associationsrätt – orientering i bolagsformerna

Del 2: Mindre bokslut, budget och introduktion av affärsjuridik

 • Bokslutsrutiner
 • Målet med bokslut – redovisningens syfte
 • Avskrivningar
 • Skatter – skillnad på skatter i de olika bolagsformerna
 • Analys av resultat- och balansräkning
 • Budget – likviditetsbudget och resultatbudget
 • Introduktion i affärsjuridik

Del 3: Bokföring i Visma eEkonomi

 • Konteringsmall
 • Löpande bokföring
 • Skillnad på resultat- och balanskonton
 • Leverantörsreskontra och kundreskontra
 • Ändring/ rättelser av verifikat
 • Avstämningar
 • Momsredovisning
 • Registervård
 • Säkerhetskopiering

Del 4: Bokslut och Analys

 • Förarbetet inför bokslut
 • Arbetsgången vid bokslut
 • Avskrivningar
 • Periodiseringsfonder
 • Överavskrivningar
 • Periodiseringar – interimer tex. förutbetald hyra, förutbetald försäkring, upplupna räntor, upplupna semesterlöneskulder, upplupna intäkter
 • Skatteplanering
 • Skatteberäkning
 • Fördjupad analys av resultat- och balansräkning
 • Kassaflödesanalys
 • Företagsanalys såsom nyckeltal för tillväxt, likviditet, soliditet och lönsamhet

Förkunskaper

Diplomerad Redovisningsassistent passar både dig som nybörjare i bokföring och redovisning och dig som behöver fräscha upp dina kunskaper, då vi börjar från grunden.


Undervisning och upplägg

Utbildningens studietakt motsvarar 23 % av heltidsstudier. Utbildningen pågår under 16 veckor och omfattar 134 lärarledda timmar, därutöver förväntas du avsätta ytterligare ungefär 4 timmar per vecka för egenstudier.

Arbetssätt

Diplomerad Redovisningsassistent är en praktisk utbildning. Du befäster dina kunskaper med papper och penna innan du tillämpar och tränar i datormiljö.
Kursen är på plats samt online. Väljer du att delta online behöver du tillgång till dator med kamera, mikrofon och högtalare samt internetuppkoppling.
Vi använder oss av Zoom. I god tid innan kursstarten kommer du få instruktioner om hur du går tillväga för att använda programmet.


Du deltar i kursen på angiven dag och tid.
Kursuppehåll:
v.14, torsdag i v.20, tisdag i v. 23, sommaruppehåll v. 27-33
Observera att ett tentamenstillfälle kommer att genomföras den 31 augusti kl 13:00-17:30 (preliminära datum och tider som eventuellt kan komma att ändras).

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ingår inte i kursavgiften, en kostnad på cirka 1600 kr tillkommer.

Vad är en diplomutbildning

Diplomutbildning är en längre utbildning som ger dig gedigna kunskaper och du får med dig ett diplom med ett betyg efter utbildningens avslut. I mitten av utbildningen genomförs en tentamen och i slutet av utbildningen ett större arbete med betygen icke godkänd, godkänd och väl godkänd.

Kompletterande prisinformation

Kursavgiften kan betalas i sin helhet vid ett tillfälle, eller delbetalas upp till fyra gånger under utbildningen. Ingen extra kostnad tillkommer. Önskar du delbetalning? Meddela det i noteringsfältet vid din anmälan.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ingår inte i kursavgiften, en kostnad på cirka 1600 kr tillkommer.

Vad är en diplomutbildning

Diplomutbildning är en längre utbildning som ger dig gedigna kunskaper och du får med dig ett diplom med ett betyg efter utbildningens avslut. I mitten av utbildningen genomförs en tentamen och i slutet av utbildningen ett större arbete med betygen icke godkänd, godkänd och väl godkänd.

Kompletterande prisinformation

Delbetalning är möjlig via vår betalningspartner Wally.

Utvecklingsmöjligheter

Vill du lära dig mer? Folkuniversitetet i Malmö erbjuder även:

 • Företagsekonomi grund Distans Live
 • Diplomerad HR-koordinator Distans Live

Kursledare

Charlotte Fana

"Jag har världens roligaste jobb! Varje dag får jag träffa motiverade deltagare som har olika erfarenheter och delge dom mina kunskaper inom ekonomiområdet."

Folkuniversitetet Malmö och Lund

På Folkuniversitetet i Malmö och Lund finns något för alla, oavsett om du vill gå en språkkurs inför semestern, byta riktning i karriären eller skaffa en ny hobby. Här finns hundratals kurser för dig som vill utvecklas tillsammans med andra....


Läs mer och visa alla kurser med Folkuniversitetet Malmö och Lund

Kontaktuppgifter till Folkuniversitetet Malmö och Lund

Folkuniversitetet Malmö och Lund

Regementsgatan 4
211 42 Malmö

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Diplomerad Redovisningsassistent på plats/online!

Arrangörsrecensioner
(4,0)
Baseras på 4 recensioner.
Läs recensioner