Visa kurser.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din kurs? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka kurs. Läs mer här.

Kursinformation
Distans, Göteborg, Malmö, Stockholm
Intensivt 1 dag
13 125 SEK inkl. moms
Kommande starter
Göteborg
2020-11-11  
13 125 SEK
2021-11-10  
13 125 SEK
Malmö
2020-11-11  
13 125 SEK
2021-11-10  
13 125 SEK
Stockholm
2020-11-11  
13 125 SEK
2021-11-10  
13 125 SEK

Kursbeskrivning

Börsnoterade företag inom EU upprättar koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). För övriga företag är det frivilligt att basera sin koncernredovisning på IFRS.

Hur påverkar COVID-19 denna kurs?

Vi på kurser.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många kurser ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om denna kurs påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Kursinnehåll

Om kursen

I kursen diskuteras för- och nackdelar med att välja IFRS. Du får kunskaper om redovisningsprinciperna som utgör basen för IFRS samt vilka krav som ställs på innehåll i och utformning av finansiella rapporter. Kursen ger vidare en översikt av övriga standarder och uttalanden som är mest väsentliga.

För vem?

Kursen är lämplig som en introduktion för dig som arbetar i ett företag som ska upprätta en redovisning i enlighet med IFRS samt för dig som kommer i kontakt med bolag som använder IFRS, exempelvis redovisningskonsulter.

Kursinnehåll

 • Processen att anta en IFRS av IASB till att EU antar en IFRS i form av EU-förordning
 • Föreställningsram för finansiella rapporter: kvalitativa egenskaper, definition och redovisning (recognition), värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
 • Kretsloppsmodellen över en tillgång och skulds liv (förklaringsmodell för IFRS-regelverket)
 • Syftet med IFRS och syftet med finansiella rapporter
 • Skillnader mellan IFRS och Bokföringsnämndens regelverk för finansiell rapportering
 • IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
 • IAS 2 Varulager
 • IAS 16 Materiella anläggningstillgångar
 • IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering
 • IAS 36 Nedskrivningar
 • IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar
 • IAS 38 Immateriella tillgångar
 • IFRS I Första gången IFRS tillämpas
 • IFRS 10 Koncernredovisning
 • IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
 • RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner
 • RFR 2 Redovisning för juridiska personer

Upplägg

Omfattning

Intensivkurs 1 dag kl. 09.00-16.00.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater.

eller

 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

 

Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Välj det alternativ som passar dig och din arbetsgivare bäst!

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.

Avgift

10 500 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt kaffe och lunch. Avgiften faktureras före kursstart.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 180 kr/mån.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om IFRS I.

FEI - Företagsekonomiska Institutet

FEI erbjuder kurser inom hela det företagsekonomiska ämnesområdet.

Vårt öppna utbud spänner från grundläggande kurser till akademisk uppdragsutbildning. Studieformen utgår från dig som är yrkesverksam. Du kan välja att läsa i Stockholm eller var du än befinner dig via FEIFLEX – vår ledande metod för moderna nätbaserade distansstudier....


Läs mer och visa alla kurser med FEI - Företagsekonomiska Institutet

Kontaktuppgifter till FEI - Företagsekonomiska Institutet

FEI - Företagsekonomiska Institutet

Kammakargatan 10, Box 1341
111 83 Stockholm

Tel: 010-410 59 00

Recensioner
Bli den första att recensera IFRS I!

Liknande kurser