Visa kurser.se som: Mobil

Just nu har du chans att vinna en skrivarkurs värde 4999 kr! Läs mer om tävlingen här 🌷

Leda Teamet - Webbutbildning - Teori och praktik

Elerno Utbildning AB
Kursinformation
Distans
Egen takt
Valfritt datum
6 243,75 SEK inkl. moms
Leda teamet

Kursbeskrivning

Lär dig leda teamet - Som chef och ledare är att leda ditt team en av dina viktigaste arenor.

Du behöver veta hur du förmedlar visioner och mål så att det blir konkret och tydligt för alla och hur du säkerställer att leda teamet mot samma mål. Du behöver även ha koll på hur du gör dina möten inspirerande för alla deltagare.

Är ditt team högpresterande och självgående eller är det ett team som kräver att du styr och visar vägen? Fungerar samspelet mellan teammedlemmarna eller uppstår det konflikter som du behöver hantera?

Teori + Praktisk träning i en riskfri simulerad miljö baserad på verkliga exempel. En virtuell coach är med och guidar kursdeltagaren under hela utbildningen, när som helst, vart som helst.

Målet med utbildningen
Få verktyg för hur du:

 • Anpassar ditt ledarskap utifrån var ditt team befinner sig
 • Gör dina möten inspirerande för alla deltagare.
 • Hanterar konflikter mellan medarbetare.

Denna utbildning ingår i vårt utbildningspaket 'Ny som chef - Komplett chefsutbildning'.

Målgrupp

För dig som är ny som chef eller dig som behöver fördjupa dig och träna på utmanande situationer i vardagen.

Kursinnehåll

1. Effektiva team – effektivt ledarskap
TEORI-DEL
I den här modulen kommer du få ta del av vad som kännetecknar effektiva team, ett effektivt ledarskap samt hur du anpassar din ledarstil beroende på vilken utvecklingsfas ditt team befinner sig i.

Du kommer att få skatta ditt team utifrån 10 huvudområden som är avgörande för gruppens produktivitet och du får med dig reflektionsfrågor att arbeta vidare med.

När du leder en grupp eller ett team behöver du vara medveten om att grupper går igenom olika utvecklingsstadier. Den modell vi använder är IMGD, som står för Integrative Model of Group Development och är utvecklad av Susan Wheelan. Du får svara på ett antal påståenden, för att ta reda på i vilket stadie teamet befinner sig och hur du anpassar din ledarstil utifrån det.

2. Inspirerande säljmöte
TEORI-DEL
För dig som håller återkommande teammöten, får du här med dig användbara tips som du kan omsätta direkt i praktiken.

Före:Hur förbereder du dig på bästa sätt?
Under:Vad bör du tänka på under mötet?
Efter:Och vad är viktigt att tänka på efter mötet för att det ni pratat om ska bli verklighet?

PRAKTISK DEL
Här får du träna på att hålla i ett teammöte! Oavsett vilken typ av möte du brukar hålla, här ska du få kliva in och hålla i ett simulerat säljmöte, istället för Anna-Lena som är säljchef på det fiktiva företaget Attract & Engage.

Det är ditt jobb att leda säljmötet med de tips du fått med dig från teorin. Din coach kommer att finnas med dig under hela mötet och guida dig om du hamnar på villovägar.

3. Presentationsteknik
TEORI-DEL
Här får du konkreta tips och verktyg för hur du kan säkra att ditt budskap får genomslag.

 • Tipsen och verktygen kan du sedan direkt använda i dina presentationer.
 • Hur du engagerar dina åhörare, din publik, dina medarbetare.
 • Hur du förbereder och strukturerar din presentation för att nå fram till alla.
 • Hur du använder olika typer av verktyg och hjälpmedel för att på bästa sätt stödja ditt budskap.
 • Du – ditt kroppsspråk, ditt tonfall och vad du säger.
 • Sista intrycket – hur du säkrar ett bra avslut och ett nästa steg.

4. Konflikthantering
TEORI-DEL
För dig som behöver hantera konflikter mellan medarbetare, grupper av medarbetare eller hela avdelningar. Det har ingen betydelse vilken roll och erfarenhet du har, du kommer att få värdefulla insikter och konkreta verktyg som du kan ta med dig. Vi går igenom följande:

 • Varför uppstår konflikter?
 • Att analysera orsaken bakom en konflikt – enligt ABC-modellen.
 • Tre angreppssätt för konflikthantering – dialog, princip och maktansats.
 • Konflikthantering i praktiken – konkreta verktyg för hur du hanterar konflikter.
 • Olika konfliktstilar – vilken/vilka konfliktstilar föredrar du och när fungerar de olika bäst?

PRAKTISK DEL
Hjälp chefen Stefan med att hantera en konflikt mellan två medarbetare. Målet är att få medarbetarna att gemensamt hitta en lösning och väg ur konflikten. Välj hur Stefan ska agera och beroende på vad du väljer kommer samtalet att ta olika vägar. Din virtuella coach hjälper till med återkoppling, tips och råd.

Upplägg

Teori + Praktisk träning i en riskfri simulerad miljö baserad på verkliga exempel. Kursdeltagaren får bland annat öva på nyckelarbetsuppgifter genom fiktiva träningsscenarion, applicerad problemlösningsmetodik, och professionell och effektiv kommunikation. En virtuell coach är med och guidar kursdeltagaren under hela utbildningen, när som helst, vart som helst!
Utbildningen Leda Teamet består av 4 delar, teori och praktik.

Övrig information

Tid & plats

Var och när du vill, i din egna takt!
Undvik onödiga kostnader som till exempel resor, boende, och givetvis tiden som förloras när du åker iväg på utbildningar.

Investering

4.995 kr / person
Personlig licens som varar i 12 månader. Du kan när som helst under licenstiden gå tillbaka och repetera innehåll.

Examen & diplom

Efter utbildningen erhåller du automatiskt ett personligt certifikat direkt på mail.

Kursledare

20 års erfarenhet - Best practice

Skapat av kursledare med 20 års erfarenhet inom utbildning för ledarskap. Best practice är all den långa erfarenhet, anpassat för dina behov och det som faktiskt fungerar i din vardag.

Syftet är att ge dig praktisk hjälp i din vardag så att du kan nå dina mål och utvecklas i din roll.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Leda Teamet - Webbutbildning - Teori och praktik.

Elerno Utbildning AB

Om Elerno

Elerno är ett utbildningsföretag som erbjuder konkurrenskraftiga och kompetenshöjande utbildningar, både 100% digitalt/online och företagsanpassat på plats hos kunden. Tillsammans med våra pedagogiska utbildare som besitter upp till 20 års erfarenhet från diverse branscher är våra specialområden chef & ledarskap,...


Läs mer och visa alla kurser med Elerno Utbildning AB
Recensioner
Bli den första att recensera Leda Teamet - Webbutbildning - Teori och praktik!
Intresseanmälan

För att få mer information om Leda Teamet - Webbutbildning - Teori och praktik, fyll i följande uppgifter: