Visa kurser.se som: Mobil

Kommunikativt ledarskap och positiv påverkan

Ekerö utbildning
Kursinformation
Rikstäckande
3 dagar
33 125 SEK
Kommande starter
Sverige
2022-05-17 10:00  
33 125 SEK
2022-06-28 10:00  
33 125 SEK
2022-09-06 10:00  
33 125 SEK
2022-10-24 10:00  
33 125 SEK
2022-12-06  
33 125 SEK
Kommunikativt ledarskap och positiv påverkan

Kursbeskrivning

Lär dig ett nytt sätt att kommunicera och du kommer att nå nya resultat!

Kraftfullt ledarskap handlar om att kunna kommunicera så att ditt budskap når fram, lyssna till dina medarbetare, höja motivationen i arbetsgruppen, få andra att vilja nå målen och att få människor med sig även i tuffa situationer och motgångar. Utbildningen är en vidareutveckling av den välkända och välrenommerade kursen LOPPan ”Ledarskap och Positiv Påverkan”

Inför kursen kommer du genomföra en analys som du och minst fem andra personer i din omgivning fyller i och som kommer ge dig en tydlig bild över vad det är som fungerar/inte fungerar med ditt sätt att kommunicera och påverka andra. Du kommer bli medveten om att det finns flertalet kommunikationsbeteenden som du överanvänder/underanvänder, felanvänder eller inte använder dig av alls.

Detta lär du dig:

I kursen kommer du få lära dig en ny modell för påverkan och hur du kan kommunicera kraftfullt med olika människor och i olika situationer. Du kommer under handledning få öva dig i att kommunicera utifrån påverkansmodellen och utöka din förmåga att använda olika påverkansstilar.

Du kommer få träna på de fem vanligaste påverkanssituationerna som du möter på en arbetsplats så som förhandlingssituationer, problemlösningssituationer, rådgivande och coachande situationer, ideinförsäljning och konsensussituationer. Du kommer även få träna på att använda en ”checklista” för bästa påverkansstil i en viss given påverkanssituation.

Du kommer ha med dig två situationer från din vardag som du får coaching i hur du skall lösa på ett kommunikativt sätt. För att ge dig största möjliga träning kommer du bli videofilmad och få hjälp med att analysera varför du uppnår eller inte uppnår de resultat du vill. Du kommer att träna nya effektivare sätt att kommunicera och du kommer skapa en personlig utvecklingsplan som vi följer upp under ett års tid efter kursen.

Är du intresserad och vill veta mer om kursen?

» Vänligen fyll i en intresseanmälan nedan

Hur påverkar COVID-19 denna kurs?

Vi på kurser.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många kurser ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en kurs påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

 • Har en situation där du måste påverka andra för att kunna utföra ditt arbete
 • Står inför stora utmaningar framåt och vart du skall leda din organisation och dina medarbetare
 • Vill få din organisation och dina medarbetare att prestera utan stress
 • Står inför ett nästa steg i din utveckling som ledare
 • Vill bli skicklig i att hantera besvärliga personer, situationer och frågeställningar

Utbildningen vänder sig till dig om är ledare på alla nivåer som vill utveckla dig själv och ditt ledarskap, projektledare som vill bli mer effektiva i sin kommunikation gentemot såväl projektmedlemmar, beställare och övriga intressenter, du som inte har chefsbefogenheter men som vill få bättre genomslag för dina idéer i organisationen och som söker efter nästa steg i din utveckling.

Kursinnehåll

 • Fyra olika kommunikations- och påverkansstilar
 • Kommunikationsbeteenden
 • Personlig genomgång av 360-analys
 • De fem vanligaste påverkanssituationerna
 • Konsten att frikoppla
 • Undvika beteenden
 • Aktivt/Medvetet lyssnande
 • Öppna frågor
 • Feedback
 • Återskapa kommunikation
 • Val av bästa kommunikationsstil
 • Stilstrategi
 • Analysverktyg för påverkan
 • Videofilmning av övningar med återkoppling
 • Träna in nya kommunikationsbeteenden
 • Coaching av eget praktikfall
 • Skriva en personlig utvecklingsplan

I kursen ingår uppföljande coachingsamtal med din handledare under ett års tid efter kursen för att säkerställa att du utvecklas och följer din utvecklingsplan.

Kostnader

Priset är 26 500 kr exklusive moms

Upplägg

Inför kursen genomför du ett förarbete som består av en webbaserad 360 graders analys. Analysen besvaras av dig själv samt minst fem andra personer som du själv utser. Analyssvaren kommer användas under kursen för att ge dig maximal utveckling.

Utbildningen genomförs med max sex deltagare per handledare, utbildningsdagarna är intensiva och du kommer öva och träna mycket. Kursen innehåller både dag och kvällsövningar och därför har vi valt att förlägga kursen på internat. Det är en avancerad kurs i att kommunicera och påverka andra. Du kommer få genomföra rollspel som spelas in och återkopplas av handledaren samt träningsuppgifter i mindre och större grupper.

Utbildningen är utformad för att vara en praktisk och tillämpningsbar utbildning som du har stor användning av direkt,  både för dig själv och i de situationer där du har med andra att göra. Kursen syftar till att ge dig både teoretiska såväl som praktisk kunskap om kommunikation och påverkansbeteenden i syfte att utveckla dig till en kraftfull ledare.

I samråd med handledaren kommer du under kursen utveckla en personlig utvecklingsplan som syftar till att utveckla din kommunikationsförmåga och ditt ledarskap. För att säkerställa att du genomför din utvecklingsplan så kommer du under det kommande året efter kursen ha coachingsamtal med din handledare.

Syfte & mål

Syftet med utbildningen är att utveckla dig till en kraftfull ledare som genom kommunikation leder och påverkar din organisation på ett positivt sätt.

 • Du ska ha fått en tydlig bild av hur du leder och påverkar andra.
 • Du skall ha lärt dig hur du kan använda dig av olika kommunikations- och påverkansstilar för att leda enskilda individer och grupper.
 • Du skall uppleva en personligt styrka och trygghet i hur du kommunicerar i svåra situationer.
 • Du skall kunna tillhandahålla ett flexibelt och situationsanpassat ledarskap för din organisation.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Kommunikativt ledarskap och positiv påverkan.

Ekerö utbildning

Ekerö Utbildning

Vi erbjuder unika utbildningar för ledare, chefer och medarbetare i förmågan att kommunicera kraftfullt – att tala,lyssna och påverka!  Ekerö Utbildning innehar även varumärket HLR-Online som erbjuder Hjärt- lungräddnings utbildningar. Vi utvecklar specialiserade program för att möta företag och organisationers...


Läs mer och visa alla kurser med Ekerö utbildning

Kontaktuppgifter till Ekerö utbildning

Ekerö utbildning

Box 48
178 21 EKERÖ

Tel: 08-377782

Recensioner
Bli den första att recensera Kommunikativt ledarskap och positiv påverkan!
Intresseanmälan

För att få mer information om Kommunikativt ledarskap och positiv påverkan, fyll i följande uppgifter: