Diplomerad/Licensierad Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach/Kostrådgivare - distans

Bergklint education
Kursinformation
Distans
Heltid 8 veckor, deltid upp till 12 månader
16 675 SEK
Kommande starter
Distans
2023-02-27  
16 675 SEK
2023-03-27  
16 675 SEK
2023-04-24  
16 675 SEK
2023-05-29  
16 675 SEK
2023-06-26  
16 675 SEK
2023-08-28  
16 675 SEK

Kursbeskrivning

Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach - kurs på distans

Utbildningen till Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach är kvalitetssäkrad och godkänd av Kroppsterapeuternas yrkesförbund.  Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är friskvårdsbranschens ledande förbund som organiserar olika yrkeskategorier inom kost, behandling och träning.

Bergklint education erbjuder en övergripande utbildning som omfattar de viktigaste faktorerna för att människor ska kunna utveckla sitt välbefinnande till att förändra sin livsstil. I utbildningen läggs stor vikt på de olika områdena kost, träning, stresshantering, sömn, rökning, alkohol och MI-Motiverande samtal.

Ohälsa bland befolkningen har ökat markant under senare år. Behovet av att få rätt vägledning för att utveckla en hälsosammare livsstil, för att få leva ett längre och friskare liv, är stort. Många är de som inser att en sund och hälsosammare livsstil är en viktig faktor för att skapa en hög livskvalité och för att minska risken att drabbas av olika livsstilsrelaterade sjukdomar. Motivation och rätt vägledning är ofta avgörande för att en människa ska kunna förändra sina vanor samt bibehålla dem. Förutom den egna individen är även många arbetsgivare medvetna om betydelsen av att jobba med friskvård och hälsa, för att förebygga hälsan i tid, både vad det gäller ekonomiskt som personligt välbefinnande.

Livsstilsrådgivarens/Livsstilscoachens roll

Livsstilsrådgivaren/Livsstilscoachen har en viktig roll, då ohälsa ska förebyggas, och ska medverka till en förbättrad livsstil både privat och på olika arbetsplatser. För att ge dig en så djup insikt som möjligt när det gäller olika strategier, verktyg och metoder har vi valt att integrera vår Hälsoinspiratörsutbildning i Livsstilsrådgivarutbildningen. Genom utbildningen får du lära dig verktyg och metoder för att inspirera, informera och påverka dina medmänniskor till att få en bättre hälsa.

Många människor inser också vikten av att lära sig att äta rätt för att förbättra sin hälsa. För att kunna ge så yrkesmässiga kostråd som möjligt, när du är verksam som Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach, är det av vikt att ha en så bred kompetens och bra grund att stå på som möjligt. Därför ingår även Diplomerad Kostrådgivarutbildning i Livsstilsrådgivarutbildningen som ger dig en gedigen kompetens inom näringsläraområdet.

Det finns många människor, som lider av beroendeproblematik av olika slag, och som med rätt vägledning kan bli hjälpta med att bryta sitt destruktiva mönster. I utbildningen tar vi upp tre vanliga beroenden, som socker, alkohol och tobak. Ni får en grundläggande kompetens för hur ni på ett adekvat sätt kan vägleda människor som behöver stöd inom området. Utbildningen tar även upp i vilka fall, du själv har kompetens och befogenhet att ge råd, och när de ska hänvisas till andra yrkesgrupper med rätt yrkeskompetens.

Är du intresserad och vill veta mer om kursen?

» Vänligen fyll i en intresseanmälan nedan

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till

 • Dig som har ett passionerat intresse av att arbeta med människor och olika livsstilsfrågor inom kost, hälsa, livsstil, och träning.
 • Dig som idag arbetar som exempelvis sjuksköterska eller undersköterska och vill få en djupare kunskap och en större bredd för att arbeta mer aktivt med olika livsstilsfrågor inom kost, hälsa, livsstil, och träning.
 • Dig som vill kompetensutveckla dig i din nuvarande yrkesroll för att få en större bredd i dina kunskaper och arbeta mer aktivt med hälsa på din arbetsplats.
 • Dig som arbetar som egen företagare inom hälsoområdet och vill bredda dina kunskaper för att kunna ta uppdrag inom offentliga förvaltningar och privata företag med nya hälsobringande kunskaper
 • Dig som helt enkelt bara vill utveckla och fördjupa dina kunskaper som privatperson för att ha nytta av det i vardagen.

Inga formella förkunskaper krävs. Det viktigaste är att du har ett stort intresse inom området.

Video

Kursinnehåll

* Block 1 *

Kostrådgivarutbildning - Delkurs 1

Kritisk granskning av litteratur och internetbaserad fakta

Näringslära/Näringsfysiologi

 • Energi/energibehov Basalmetabolism (BMR), Fysiska aktivitetsnivån (PAL)

 • Rekommendationer

 • Energigivande näringsämnen: Fett, kolhydrater, protein

 • Energiprocent

 • Matspjälkningen

 • Kostens påverkan på tarmfloran

 • Hormonernas funktioner

 • GI (glykemiskt index), GL (glykemisk belastning)

 • Salt

 • Måltidsordning

Hälsa och livsstil

 • Kostrelaterade sjukdomar

 • Antiinflammatorisk kost

 • Kost för viktnedgång

 • Ätstörningar

 • Idrottsnutrition. Grundläggande kunskaper om kost och träning


Kostrådgivarutbildning - Delkurs 2

Olika mätmetoder för en hälsosam vikt

Kostrådgivning

 • Genomgång av kostdataprogram

 • Upplägg av matdagbok

 • Genomförande av en kostanalys

 • Övning, kundfall och rådgivning, övervikt

 • Övning, kundfall och rådgivning, träning

Näringsinnehåll

Livsmedelskunskap

Modedieter, GI, 5:2-dieten och LCHF


Kostrådgivarutbildning - Delkurs 3- Vitaminer, mineralämnen och kosttillskott

Vitaminer

 • Rekommendationer (RI) för vitaminer

 • Vattenlösliga och fettlösliga vitaminer

 • Vitaminernas funktion i kroppen

 • Bristsjukdomar och risker för överdosering

 • Vitaminer i maten

Mineralämnen

 • Rekommendationer (RI) för mineralämnen

 • Mineralämnenas funktion i kroppen

 • Bristsjukdomar och risker för överdosering

 • Mineralämnen i maten

Antioxidanter och fria radikaler

 • Fria radikaler

 • Antioxidanternas funktion

 • Antioxidanter i maten

Kosttillskott – nytta och risker

 • Den senaste forskningen

 • Omega-3, Omega-6

Grupper med extra behov

 • Barn

 • Vegetarianer och veganer

 • Idrottare

 • Äldre

Praktiska övningar

* Block 2* 

Hälsoinspiratör


Sömn, stress, MI - motiverande samtal

 • Din roll som hälsoinspiratör

 • Friskvård, hälsa och livsstil

 • Hälsoprevention och hälsopromotion

 • Samtalsmetodik/motiverande samtal (MI) i praktiken

 • Motivation till förändrad livsstil

 • Hälsoarbete och förändringsprocessen

 • Metoder/strategier för att motivera och inspirera till livsstilsförändringar och främjande av hälsa.

 • Coacha till rätt livsstil! Insikt, kunskap och möjlighet

 • Stresshantering, vila och sömn

Fysisk aktivitet

 • Vikten av fysisk aktivitet för en bättre hälsa

 • FYSS och FAR, fysisk aktivitet på recept

Praktiska övningar

* Block 3 *

Beroendeproblematik – socker, alkohol och tobak

 • Sockerkonsumtion

 • Aptitreglering

 • Belöningssystemen

 • Ätstörningar

 • Sockerberoende – sanning eller myt

 • Sockrets påverkan på hjärna och kropp

 • Behandling och prevention av återfall

 • Beroendeproblematik – olika beroenden

 • Alkohol

 • Tobak

 • Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande åtgärder

 • Praktiska övningar

Kursintyg

Examination
Examinationstillfällena sker löpande på Lärcentra och bibliotek i olika delar av landet. Tentamenstillfället bestämmer du själv genom att boka tid på ett Lärcentra. Eventuella avgifter som tas ut av Lärcentret vid tentamenstillfället bekostas av studenten. Vid omtentamen tas en administrationsavgift ut på 375 kr (inkl.moms)

Intyg/diplom
Avgift för diplom/licens och kursbevis, 800 kr (exkl.moms) 1.000 kr (inkl.moms). Avgiften tas ut i samband med anmälan till tentamenstillfället.

Kursledare

Kursledarna på utbildningen är legitimerade dietister med hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med hälsoutvecklande insatser ut mot olika grupper. De är även utbildade inom området hälsopromotion, MI-Motiverande samtal, idrott-och friskvårdspedagogik samt frågor som rör beroendeproblematik. De har även klinisk erfarenhet av nutritionsbehandlingar.

Kostnader

Pris
13.340 kr (exkl. moms) 16.675 kr (inkl. moms). En avgift för diplom/licens och kursbevis på 1.000 kr (inkl. moms) tas ut vid anmälan till tentamenstillfället.

Studiefinansiering
Du har även möjlighet att läsa utbildningen genom finansiering. Tillsammans med vår samarbetspartner, Svea Ekonomi, kan vi erbjuda delbetalning, räntefritt på upp till 12 mån. Du väljer själv på hur lång tid du vill lägga upp betalningen.

Upplägg

Utbildningen är framtagen av personer med hög kompetens inom området och med lång erfarenhet av att kompetensutveckla personal som arbetar ut mot berörda grupper. Utbildningen bygger på vetenskapligt förankrad forskning och omfattar både teoretiska och praktiska moment, med olika kundfall, vilket gör er väl rustade för att arbeta inom området direkt efter slutförd utbildning.

Utbildningen bygger på senaste forskning och NNR (Nordiska Näringsrekommendationer). I kursen framhävs inte någon specifik diet då det är viktigt att en Kostrådgivare/Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach inriktar sig på hälsosam livsstil och inte bara på vikt. Utbildningen ger er verktyg och metoder för att hjälpa andra människor till en hälsosam och hållbar livsstil. 

Under hela utbildningen får ni stöd och vägledning av kompetent och erfaren lärare som ger snabb återkoppling på era frågor. Korrespondensen sker via mail!

För att delta på utbildningen krävs tillgång till obligatorisk litteratur, samt dator och internetuppkoppling. I utbildningen ingår förutom teori flera praktiska moment och kundfall som gör er väl förberedda för er yrkesroll

Kombination mellan teori och praktik 

Under utbildningen använder vi oss av ett kostdataprogram som är specialanpassat för kostrådgivare och personliga tränare.

Blocken består av teoretiska och praktiska moment med olika fallstudier och praktiska övningar där du får användbar kompetens för din roll som livsstilsrådgivare/livsstilscoach. Övningarna ger dig gedigna kunskaper i att informera, hålla kurser och ge individuell kostrådgivning till dina framtida kunder.

Teoridelen examineras när du har genomfört alla blocken och är godkänd på dessa. För att bli godkänd på tentan krävs minst 70 % rätt. För att du ska bli godkänd på utbildningen krävs även att de praktiska uppgifterna är genomförda.

Intresseanmälan

Intresserad av Diplomerad/Licensierad Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach/Kostrådgivare - distans och vill veta mer? Kontakta kursarrangören direkt! En intresseanmälan är kostnadsfri och inte bindande.

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 21 recensioner.

Anna Humell-Blomberg

Att studera på distans hos Bergklint education har varit fantastiskt bra med ödmjuka kursledare och suverän feedback!

Tanja Holmström
Anneli Andersson

Tack för pepp, stöd och återkoppling under kursens gång, det har varit super! Jag kan varmt rekommendera Bergklint education. 😊

Bergklint education

KRY

Bergklint education - Utbildningar inom hälsa, friskvård och livsstil

Vi erbjuder kompetensutveckling inom hälsa och friskvård till såväl privatpersoner som företag. Bergklint education, är ett utbildningscenter, som erbjuder kompetensutveckling, inom friskvård och hälsa. Våra kurser  består av både teoretiska och praktiska moment som bygger på vetenskapligt förankrad forskning. Alla kursledare,...


Läs mer och visa alla kurser med Bergklint education

Kontaktuppgifter till Bergklint education

Bergklint education

Maskingatan 5
417 64 Göteborg


Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 21 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 117 recensioner.
Läs recensioner
Intresseanmälan

För att få mer information om Diplomerad/Licensierad Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach/Kostrådgivare - distans, fyll i följande uppgifter:

Diplomerad/Licensierad Kostrådgi...
Bergklint education

"Utbildningen överträffade mina förväntningar!"

Anna Swedrup valde att komplettera sina meriter med en utbildning som Diplomerad/Licensierad Kostrådgivare på distans hos Bergklint education och kan nu även erbjuda sina klienter kostrådgivning.

Läs mer