Policy för recensionshantering

För att säkerställa att den information som visas på kurser.se är objektiv och inte kan manipuleras fastställs här några riktlinjer som gäller för hanteringen av kunders recensioner. Dessa riktlinjer har dragits upp för att se till att den information som finns tillgänglig på kurser.se är sanningsenlig och korrekt.

Insamling av recensioner från kund

Vid insamling av recensioner från kund överförs de enkäter eller referenser som kunden har samlat in utanför recensionsverktyget. Kunden ansvarar för att säkerställa att omdömeslämnaren godkänt publicering på kurser.se. I de fall då numeriskt omdöme saknas översätts kommentaren som lämnats i referensen till den betygsskala som gäller på kurser.se. Överensstämmer inte kundens betygsskala med den som används på kurser.se, översätter vi den på ett sätt som vi bedömer är rättvisande. kurser.se ska eftersträva att så mycket information om omdömeslämnaren tas med i omdömet som möjligt och endast i undantagsfall samla in recensioner utan namn eller kontaktuppgifter.

Borttagande av recensioner

kurser.se arbetar med transparens och tillåter inte att kunden publicerar enbart positiva recensioner. Att ha med kritiska recensioner stärker trovärdigheten och äktheten av recensionerna gentemot våra användare. Ett omdöme kan lyftas bort från sidan om det innehåller obsceniteter, felaktigheter eller ogrundad kritik. Kritiska omdömen ska inte lyftas bort om de innehåller konstruktiv kritik. I dessa fall har kunden möjlighet att lägga till en kommentar till recensionen via kundportalen och på så sätt möta kritiken som uppstått.

Redigering av recensioner

Ett omdöme kan redigeras om det innehåller fel i exempelvis stavning, grammatik eller ifall det innehåller obscena ord. Omdömena kan även redigeras för att ta bort otydliga meningar som inte bidrar med information utan endast till förvirring om kursupplevelsen. Omdömen kan även redigeras för att kompletteras med namn och företagsnamn om kund önskar, men endast om detta är okej med den som har lämnat omdömet. Det finns även möjlighet att ändra i titlar på omdömet ifall dessa inte har fyllts i korrekt, i dessa fall kommer kursnamnet att användas som titel istället.

Senast uppdaterad: 25 okt 2018