Kurser till röjsåg

Lär dig röja!

Med en utbildning för röjsågskörkort får du lära dig hur du ska använda en röjsåg med yrkesmässig skicklighet. Att arbeta med en röjsåg innebär alltid en viss risk, genom att utbilda dig korrekt minimerar du risken.
Visar 1-20 av 24 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar kurser i sökresultatet.
Visar 1-20 av 24 träffar
12

För att arbetet med röjsåg ska ske på ett säkert sätt och för att skärpa reglerna för bland annat skogsägare infördes körkort för röjsåg och motorsåg. Det är Arbetsmiljöverket som står bakom de skärpta reglerna. Anledningen var att över 1 000 personer skadades årligen vid arbete med röjsåg. Det är föreningen Säker Skog som ansvarar för utfärdandet körkorten, medan utbildningarna hålls av föreningens certifierade utbildningsaktörer.

Under kursen får du lära dig hur du arbetar med röjsågen på ett säkert sätt. Både teori, praktik och prov ingår i utbildningen. För att klara proven måste du dels bevisa att du har tillräckliga teoretiska kunskaper om säkert röjsågsarbete och dels måste du bevisa att du kan arbeta med röjsågen på ett säkert sätt.

Vem bör skaffa röjsågskörkort?

Reglerna för när röjsågskörkort krävs är lite snåriga. Men enkelt beskrivet är kortet främst till för dig som arbetar på uppdrag av någon annan. Det är ett krav för de som arbetar med skogsröjning, medan privatpersoner som arbetar på sin egen eller sin familjs mark är undantagna från reglerna. Men med det sagt finns det goda skäl att gå en röjsågsutbildning om du ska arbeta med röjsåg även på din egen mark. Om du inte använder röjsågen på ett säkert sätt är skaderisken hög. 

Det finns olika nivåer på röjsågskörkortet som är anpassade efter olika användares behov. Det finns bland annat ett speciellt kort som är särskilt framtagen för sommararbetande ungdomar, det kallas Nivå RT. Mer om de olika nivåerna på motorsågskort kan du läsa om längre ned. 

Vad innehåller en kurs i röjsågskörkort?

Under utbildningen får du lära dig grundläggande tekniker för hur du arbetar med röjning och trimning på ett säkert sätt. Det handlar bland annat om arbetstekniker vid olika typer av arbeten, hur du justerar sele och såg samt hur du arbetar med sly- och skogsröjning. Innehållet i utbildningen skiljer sig lite åt beroende på vilken nivå du är ute efter, men några vanliga punkter som brukar vara med är:

 • Säkerhetsbestämmelser
 • Grundläggande tekniker för röjsågsarbete
 • Skötsel och kontroll av röjsågen
 • Arbetsplanering
 • Trädfällning och grenkapning

Hur länge gäller ett röjsågskort?

I dagsläget finns det ingen giltighetstid för röjsågskörkort. Däremot finns det ett arbetsgivaransvar att se till att de anställda får genomgå repetitionsutbildning om det föreligger risk att kompetensen förloras. Även om det inte finns någon giltighetstid är det dock rekommenderat att du fräschar upp dina kunskaper efter några år. Det kan ha tillkommit nya regler eller arbetsmetoder som kan vara bra att känna till. 

De olika nivåerna av röjsågskörkort


Röjsåg Nivå RA – Röjning av gräs och sly

Röjsåg Nivå RA är den grundläggande nivån och täcker enklare röjningsarbeten av exempelvis gräs och sly. Du får lära dig arbetstekniken och hur du underhåller samt justerar din såg. Denna nivå inkluderar även de moment som ingår i Nivå RT, du behöver alltså inte ta ytterligare ett körkort för RT-nivån om du ett Röjsåg Nivå RA-körkort.

Utbildningen på denna nivå innehåller: 

 • Grundläggande arbetstekniker

 • Justering av din såg och dess sele

 • Hantering av röjsåg vid grästrimning samt röjning av sly

 • Daglig skötsel

 • Säkerhetsbestämmelser

Röjsåg Nivå RB – Skogsröjning

Röjsåg Nivå RB är en mer avancerad kurs och går igenom hur du använder din såg vid skogsröjning. Fokus ligger på att du ska lära dig ungskogsröjning samt underväxtröjning. 

Utbildningen på denna nivå innehåller:

 • Fällning av enkelsnittsträd
 • Grenkapning
 • Kontroll av fällriktning
 • Avancerade arbetstekniker
 • Planering av arbetet
 • Risker och fördjupning i säkerhetsbestämmelser


Röjsåg Nivå RT – Grästrimning

Röjsåg Nivå RT är främst till för sommararbetande ungdomar och går igenom grästrimning med skärverktyg av plast. Innehållet överensstämmer i stort med Röjsåg Nivå RA, men du får endast behörighet att arbeta med skärverktyg av plast, inte i metall.

Jämför kurser
Mer inom området