Profylaxkurs

Förbered dig inför förlossningen

Är du gravid och vill förbereda dig inför förlossningen? En profylaxkurs ger dig kunskap om de mentala och praktiska förberedelser du kan göra inför din förlossning - exempelvis genom övningar i andning och avslappning.
Vi ber om ursäkt men din sökning gav tyvärr inga träffar... Vänligen gör en Ny sökning

Mer om profylaxkurs

Visste du att en profylaxkurs ökar förutsättningarna för att förlossningen blir en positiv upplevelse? Psykoprofylax som det mer korrekt heter, är en flitigt använd andningsteknik som gravida kvinnor kan använda inför och under förlossningen för att bättre slappna av och underlätta själva förlossningsarbetet. Med rätt andningsteknik ökar känslan av kontroll, lugn och förmåga att samarbeta med kroppen. När fokus flyttas från smärta till medveten andning och avslappning upplever många dessutom att smärtan och rädslan minskar i styrka.

Kända positiva effekter av profylax

  • Mindre rädsla inför och under förlossningen
  • Mindre smärta under värkarbetet
  • Förbättrad syresättning i blodet
  • Mer kraft och energi eftersom mjölksyrebildningen i muskler och livmodern blir mindre.
  • Ökad känsla av självförtroende, kontroll och lugn hos den födande kvinnan
  • Färre komplikationer såsom syrebrist, akuta kejsarsnitt och bristningar 
  • Mer närvaro och trygghet hos den födande och partnern
  • En mer positiv upplevelse av hela förlossningen jämfört med kvinnor som fött utan profylax.

Ökat intresse för profylaxkurser

Ordet profylax kommer ursprungligen från latinets “förebygga” och syftar i detta sammanhang på den fysiska och psykiska förberedelsen inför en stundande förlossning. Under 1970 och 1980-talet var psykoprofylax en utbredd metod inom förlossningsvården som senare nästan helt försvann. Det senaste decenniet har intresset för profylaxtekniken dock ökat kraftigt och idag används den på de allra flesta förlossningsmottagningar i Sverige och runtom i världen. 

Vad lär jag mig på en profylaxkurs?

Profylaxkursens innehåll kan variera något men innefattar huvudsakligen enkla, beprövade och naturliga tekniker för att hantera smärta och stress genom rätt andning och avslappning. Men en profylaxkurs lär dig mycket mer än bara andningstekniker. 

Exempel på vanligt förekommande moment i profylaxkursen:

Andningstekniker och avslappning –  för att minska kvinnans upplevelsen av smärta och för att öka syresättningen i blodet, något som gynnar både mamman och barnet.

Mental förberedelse – att skapa en målbild och träna visualisering för att minska rädsla och ge motivation att orka igenom hela förlossningen.

Partnerstöd – att hjälpa partnern att förbereda sig och bli det trygga stöd som den födande kvinnan behöver under förlossningen.

Massagetekniker – för smärtlindring, lugn och kraft under värkarbetet.

Vem kan gå en profylaxkurs?

Alla gravida kan gå en profylaxkurs inför sin förlossning. Du kan gå ensam eller med en partner eller vän, privat, i grupp eller online. Gärna med start ett par månader innan beräknat förlossningsdatum.

Jämför kurser