Basic Safety Training

Livet ombord - arbeten till havs

Vill du arbeta ombord på ett större fartyg? Då krävs det att du har klarat Basic Safety Training. Den här grundläggande säkerhetskursen är startpunkten för dig som vill arbeta till havs. Här har vi samlat kurser i Basic Safety Training för dig. 
Visar 1-2 av 2 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar kurser i sökresultatet.
Visar 1-2 av 2 träffar
 

Mer om Basic Safety Training

Varför gå en kurs i Basic Safety Training?

Basic Safety är en grundläggande säkerhetskurs för dig som vill arbeta till havs, i Sverige och internationellt. Oavsett om du ska arbeta på däck eller i maskinrummet behöver du ha gått säkerhetskursen. Basic Safety Training är en utbildning avsedd att se till att sjömän är medvetna om farorna med att arbeta på ett fartyg samt har kunskaper för att kunna agera i en nödsituation. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), fastställde 1978 ett minimikrav för kvalifikationer på befälhavare, tjänstemän och bevakningspersonal på stora fartyg. Enligt STCW för sjömän krävs det att du tar den här femdagars kursen i Basic Safety Training. Basic Safety Training är startpunkten för dig som vill arbeta till havs.

Typiskt innehåll i en Basic Safety Training-kurs

  • Grundläggande brandbekämpning

  • Första hjälpen

  • Överlevnadstekniker

  • Personlig säkerhet

  • Socialt ansvar

Med dem kunskaperna som du får under kursen ska du som sjöman kunna rapportera och svara på en marin nödsituation genom att kunna släcka bränder, överge fartyget och förstå grundläggande säkerhet på fartyget.

Hur länge gäller utbildningen?

Certifieringen är giltig i fem år därefter måste utbildningen förnyas. Om du vill förnya certifikatet kan du gå en fortbildningskurs för att fräscha upp kunskaperna och för att få en ytterligare större förståelse för säkerheten ombord. För att få gå en fortbildningskurs måste du ha tjänstgjort ombord i minst tre månader under de senaste fem år som du har haft certifikatet. Har du inte tjänstgjort under den perioden får du gå en ny grundkurs i Basic Safety.

När du har hittat en kurs som passar dig kan du kontakta arrangören genom att skicka en intresseanmälan. Kursarrangören återkommer då till dig med mer information om kursen.

Du kanske även är intresserad av kurser i Maskinbefäl och Fartygsbefäl

Maskinbefälexamen klass 8 är en kurs som ger dig relevanta kunskaper i hur en motor fungerar och hur ett maskineri på fartyg är uppbyggt. På stora fartyg krävs det att en eller flera personer i besättningen har maskinbefälexamen.

För att få framföra ett fartyg i kommersiell trafik krävs det att du har en fartygsbefälexamen. Kursen fokuserar på säkerhet för människor och liv ombord samt fartygets konstruktion och säkerhetsutrustning.

Här kan du läsa mer och hitta kurser i Maskinbefälexamen och Fartygsbefälexamen. 

Jämför kurser
Säkrare kurs med Navigationsgruppen

Kurserna hos Navigationsgruppen har gett Felix Gyllenberg och Dilek Thulinsson ökad säkerhet och mer kunskap om båtliv. 

Läs mer