Kurser i abstrakt måleri

Skapa fritt och gränslöst

Abstrakt måleri handlar om att skapa fritt och gränslöst. Gillar du att måla och är nyfiken så ska du anmäla dig till en kurs i abstrakt måleri. Låter det som något som intresserad dig? Filtrera och hitta din kurs.
Visar 1-20 av 38 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar kurser i sökresultatet.
Visar 1-20 av 38 träffar
12

Vad är abstrakt måleri?

Inom konstvärlden finns det en mängd olika typer utav konst och en av de mest populära typerna är abstrakt måleri, som är en så kallad icke-föreställande konst vilket innebär att den inte skildrar någon verklighet eller verklig sak. Definitionen och vad som räknas som abstrakt konst är liksom många andra typer av konster mycket delad, vissa hävdar att abstrakt måleri endast är den konst som inte har några igenkännbara motiv. Andra påstår att abstrakt måleri även kan vara den konst som har ett ursprung i verkligheten men som inte föreställer något igenkännbart motiv. 

Det abstrakta måleriets historia

Den abstrakta konsten som kom fram under 1900-talet anses ha mycket utav sitt ursprung från  Paul Cézanne och hans konst gick ut  på att han målade landskap med motiv som var geometriska och svåra att definiera vilket speglar mycket utav den abstrakta konsten. Den första abstrakta stilen inom konst sägs vara kubismen och denna har haft en stor inverkan på många konstnärer och konstnärliga grupper som sedan valt att jobba med abstrakt konst. 

Det var Vasilij Kandinskij som 1910 sägs ha gjort den första abstrakta målningen i underkategorin nonfigurativa konsten vilket innebär att man inte har några symboler som man känner igen. Det finns dock konstverk som är gjorda tidigare och där det inte går att urskilja några motiv men av olika anledningar har de inte blivit typiska för den nonfigurativa abstrakta konsten. 

Jämför kurser