Visa kurser.se som: Mobil

Vattenskoterförare följer inte reglerna

Vattenskoterförare följer inte regler

Förare på vattenskoter följer inte reglerna på sjön

De som kör vattenskoter måste följa samma regler på sjön som andra sjötrafikanter. En undersökning från kurser.se visar att hälften av de som har tagit Förarintyg för båt anser att vattenskoterförare inte följer reglerna.

Intresset för att köra vattenskoter har ökat de senaste åren och i sommar kommer de svenska skärgårdarna krylla av vattenskotrar. Det många inte vet är att vattenskoter endast får köras i allmänna farleder och att föraren måste känna till och följa de sjöregler som gäller för övriga båtförare. Det ställs dock inget krav på utbildning och lagen har fått kritik för att vara otydlig av Sjöpolisen i Stockholm.

– Det är ett problem att det finns en lagstiftning som vi ska använda oss av men som inte fungerar i praktiken, säger Fredrik Josefsson vid Sjöpolisen i Stockholm till Dagens Nyheter.

Söktjänsten kurser.se genomförde en undersökning för att ta reda på hur de som har tagit Förarintyg för fritidsbåt upplever medtrafikanter på vattenskoter. På frågan om de anser att vattenskoterförare följer reglerna lika väl som övriga sjötrafikanter svarade nästan hälften att de inte alls instämmer. 20 procent påstod även att vattenskoterförare är en fara på sjön.

Reglernas giltighet ifrågasätts

I Kustbevakningens regelsamling om användning av vattenskoter står det att fordonet får användas endast i allmän farled. Länsstyrelsen kan peka ut specifika vattenområden där du får köra vattenskoter. Detta gäller endast platser där vattenskoteranvändning inte kan störa allmänheten, med andra ord platser där ingen badar eller utför friluftsaktiviteter. Det är dock väldigt svårt att döma någon för brott mot vattenskoterförordningen eftersom den inte går ihop med EU-rätten. Enligt Fredrik Josefsson måste man kunna bevisa att vattenskotrar är farligare för miljön än båtar, vilket inte går att påstå.

Införande av förarbevis för vattenskoter

I oktober förra året lämnade socialdemokraterna in en motion om förarbevis samt åldersgräns för att få köra vattenskoter. Argumenten som förs handlar om att det sker allt fler olyckor där vattenskotrar är inblandade samt att förarnas beteende medför störningar på badplatser. De jämför även vattenskoter med andra fordon där förarbevis krävs, till exempel snöskoter, moped och större båtar. Att det idag inte finns något krav på förarbevis för mindre fritidsbåtar kommer troligtvis försvåra införandet av en ny lag.Om undersökningen
Undersökningen genomfördes via en e-postenkät med 211 svarande. Urvalet bestod av personer som har tagit Förarintyg för fritidsbåt.

Källor:
Kustbevakningen: http://www.kustbevakningen.se/sv/sakerhet-till-sjoss/sjotrafik/vattenskoterkorning/
Förordning om användning av vattenskoter: http://www2.notisum.se/kbvny/19931053.htm
Dagens Nyheter: http://www.dn.se/sthlm/lag-om-vattenskoter-anvands-inte/
Sveriges Riksdag: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Forarbevis-for-vattenskoter_H102T234/?text=true
Transportstyrelsen: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Fritidsbatar/Vattensporter/Vattenskoter/

Presskontakt:
Peter Warghagen
Tel: 08-551 176 04
E-post: peter.warghagen@kurser.se

Senast uppdaterad: 17 jun 2014

Kommentarer: