Visa kurser.se som: Mobil

Finska anses vara det svåraste språket att lära sig

Enligt 114 svarande anses grannlandet Finland ha det svåraste språket i Europa. Därefter följer ryska och grekiska språket som svåra att lära sig och utöva. Det visar en undersökning som Kurser.se har utfört om språk.

–  Finska är ett av de språk som det sökts minst efter på kurser.se under 2016 och det kan hänga ihop med att många tror att det är för svårt att lära sig. I jämförelse med exempelvis spanska och engelska som är populära språkkurser att gå, berättar Nina Wånggren, på kurser.se.

Språk tycker många blir en barriär under en resa

Att språk kan bli komplicerat när du reser till ett annat land har nog alla någon gång upplevt. Enligt den här undersökningen bekräftas detta delvis då runt 30 % av de personer som svarat tycker att det är en barriär med språket vid en resa. Många tycker också att det är komplicerat vid flytt utomlands. En femtedel tycker även att språket försvårar i sociala sammanhang, samtidigt som en åttondel tycker att det försvårar ens jobb och att kommunicera med sina kollegor.

Mer än hälften vill åka till språkets ursprung

Intresset för språk och att lära sig nya språk har alltid varit stort. Det kommer fortsätta att vara något som utvecklar personer och bryter barriärer. Kurser.ses undersökning visar att 55 % vill resa och lära sig ett nytt språk i landet där språket faktiskt brukas.

–   Att läsa språk i landet där det talas är helt klart det snabbaste och effektivaste sättet att lära sig eftersom du är omgiven av språket dygnet runt. Och det roligaste! Ju mer du förstår av ett språk desto mer kan du lära känna landets kultur. Det i sin tur innebär en rikare och mer givande utlandsvistelse, vare sig det gäller en semesterresa eller arbete. En återkommande kommentar från våra kursdeltagare är att det är roligt att möta människor från hela världen, inte bara lokalbefolkningen. Det blir ett ömsesidigt utbyte som berikar livet och skapar förståelse människor emellan. Att läsa språk utomlands är helt enkelt ett perfekt sätt att förena nytta med nöje och det passar alla åldrar, säger Ulla Petzäll, Kursadministratör på Internationella Skolorna.

Men det finns också fortfarande en stor del som vill stanna hemma i Sverige och en mindre del som vill lära sig ett nytt språk på distans från den egna bostaden.  


Om undersökningen
Typ av undersökning: E-postenkät
Antal svar: 383
Urval: bestod av personer som intresserat sig för Språkkategorin på kurser.se
Datum: 2016-10-11

Av alla svarande var 71,69% Kvinnor och 27,51% Män.

Alla åldrar över 18 år är representerade. Flest svarande i åldrarna 46–60 och 60+.

Flest svarande kommer från Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Alla Sveriges län utom Gotland och Norrbotten är representerade.

Presskontakt
Sofie Larsson
Tel: 0763-19 13 27
E-post: sofie.larsson@kurser.se

Senast uppdaterad: 14 mar 2017

Vill du inspireras?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få kurstips med spännande innehåll direkt i brevlådan.