Visa kurser.se som: Mobil

Undersökning om att gå en danskurs

Kärlekslängtan och nya vänner lockar till dans

Kurser.se har undersökt anledningarna till varför personer väljer att gå en danskurs. I en e-postenkät svarade 667 personer på fem frågor om dans. Förutom intresset för dans och träning svarade 49 procent att det är möjligheten att träffa nya männsikor som lockar dem att gå en danskurs.

Diagram danskurs

* Diagrammen visar hur stor andel som tycker den sociala faktorn är en viktig anledning till att gå en danskurs.

Nästan varannan av de tillfrågade i kurser.se:s undersökning anser att möjligheten att träffa nya männsikor är viktig eller avgörande i valet att gå en danskurs. Över en tredjedel såg det även som en möjlighet att få nya kompisar och vissa hoppas på att hitta kärleken.

– Dans är socialt och ger mig en möjlighet att träffa nya människor, därför går jag en danskurs, svarar en av de tillfrågade.

Det finns många skäl till att gå en danskurs, även om den främsta anledningen är träna och att man har ett befintligt dansintresse. Statistiken skiljer sig mellan män och kvinnor. För drygt en femtedel av männen är det chansen att träffa en livskamrat som lockar dem till dansen. Av de tillfrågade kvinnorna svarade nästan hälften att det är möjligheten till egentid som är viktig när de bokar in sig på en danskurs.

Redovisning av resultat från undersökningen

Diagrammet nedan visar hur stor andel av de tillfrågade som ansåg att respektive alternativ var viktigt eller avgörande i valet att gå en danskurs.

Anledningar till att gå en danskurs

Om undersökningen
Typ av undersökning: E-postenkät
Antal svar: 667 personer
Register: Personer som har gjort en intresseanmälan för en danskurs på kurser.se
Datum: 2013-09-10

Kontaktperson
Helene Karlsson
helene.karlsson@kurser.se
08-551 176 06

Senast uppdaterad: 15 mar 2017

Hobbytest

Hobbytest kurser.se

Vilken hobbytyp är du?

Inspireras till att göra något nytt på fritiden.

Starta testet