Visa kurser.se som: Mobil

Klättrings varianter

Kom igång med klättring

Lär dig olika typer av klättring

Funderar du på att börja klättra? Vill du veta mer om vad för olika typer av klättringsvarianter som finns? Då ska du läsa den här guiden som ger dig information och hjälp att komma igång med rätt typ av klättring. Eller varför inte testa på flera olika varianter när du är igång? Många som testar på klättring väljer att fortsätta med det som fritidsaktivitet.

Gå en klättringskurs


Topprepsklättring

Den säkraste och enklaste formen av klättring är topprepsklättring. Denna typ av klättring är bra för nybörjare att testa på, men även för erfarna som vill gå en hård led på gränsen utan att riskera fall. Denna klättring bygger på att ett ankare byggs tillfällig eller är en fast ankare uppe på toppen av en klippa. Ett rep löper genom ankaret och den som klättrar är fäst i en ände. En annan person håller i repet genom sin broms, som sitter i andra änden av repet, och drar in repet i takt med att den som klättrar rör sig mot toppen. Genom topprepsklättring hålls repet hela tiden spänt och den som klättrar riskerar inte att falla från höga höjder.

Klippklättring

Klippklättring är precis som det låter klättring på klippa, både korta och långa klättringar. En klippklättring kan vara allt från 10 till mer än 1000 meter. Det kallas också ofta för friklättring. Med det menas att klättrarens utrustning bara används som säkerhet, men inte får användas som hjälp för att ta sig upp. All utrustning som rep och säkringar är till skydda från långa fall. I klippklättring finns det flera olika svårighetsgrader och klätterleder på en och samma klippvägg. Den som klippklättrar är tjusningen upplevelsen att klara leden, inte att nå toppen. 

Alpin klättring

Den alpina klättringen sker i en fantastisk alpin miljö där naturupplevelse och fysisk utmaning kombineras. Alpin klättring innebär klättring på klippa, snö eller is, många gånger alla samtidigt. Denna klättring är inte för nybörjare utan kräver goda färdigheter i klätterkunskap, navigation och vägval. Ned stigningar från alpin klättring görs ofta på glaciärer och därför krävs även kunskaper om glaciärer. För denna typ av klättring är det också viktigt att ha god fysik och att vara helt frisk.

Bouldering

I bouldering sker klättringen oftast utan rep och uppför svåra klippartier nära marken. Därför är det mer fokus på styrka och teknik i bouldering än uthållighet, vilket skiljer denna klättring från andra typer. Bouldering sker både på naturliga klippor och även på tillverkade konstgjorda klippor. Namnet kommer från engelskans boulder som betyder klippblock.

Isklättring

Isklättring är som det låter klättring på ispartier. Det kan vara isväggar, frusna vattenfall, istappar, klippor som är täckta av is och alpina toppar kan alla ingå i isklättring. För att kunna isklättra behövs speciell utrustning som bland annat isyxor och stegjärn.  Isklättring kan också innehålla delvis klippklättring och kallas då för mixad led.

Expeditionsklättring

För att bestiga vissa väldigt höga och svåråtkomliga berg krävs det en expedition för att komma fram. Det finns flera olika typer av expeditionsklättringar. I en variant ska så många som möjligt i expeditionen nå en eftertraktad topp via en normalled. Chanserna att nå bergstoppen ökar då användningen av fasta rep, bärare och syrgastuber är fler. En annan extremare variant av expeditionsklättring är att ta en svårare led utan att använda syrgastuber och fasta rep. Det här är för de väldigt erfarna och de som vill tänja på gränserna. Båda varianterna är tiden mest avgörande, ju mindre berg desto mindre risk för olyckor.


Senast uppdaterad: 11 okt 2016

Hobbytest

Hobbytest kurser.se

Vilken hobbytyp är du?

Inspireras till att göra något nytt på fritiden.

Starta testet