Visa kurser.se som: Mobil

Snabbguide i konsthistoria – 8 konststilar genom tiderna

Barock, rokoko och impressionism. Har du koll på begreppen? Här får du en snabbguide till några av Europas största konstepoker.

Genom historien har ett antal konststilar och epoker vuxit fram, tynat bort och återupplivats igen. Konstens uttryck hör ofta samman med det politiska läget i Europa och genom en översikt blir det också tydligt att nästan alla konststilar är en reaktion till den föregående stilen. Här följer en sammanfattning av några av de mest betydelsefulla konststilarna i Europas historia. De stilar som presenteras är Renässans, Barock, Rokoko, Nyklassicism, Romantik, Realism, Impressionism och Expressionism. Tidsmässigt flyter några av stilarna in i varandra men oftast byter de av varandra och bildar ett trendmönster.

Lär dig mer på en kurs i konsthistoria

8 konststilar genom tiderna

Renässans

Renässansen 1400-talet till 1500-talet

Renässansen som konstinriktning har sitt ursprung i Italien. Högrenässansen hade sina glansdagar under slutet av 1400-talet till början på 1500-talet. Det var då renässansen var som störst i Europa även om konststilen inspirerade konstnärer under en betydligt längre tid. Renässansmåleriet var väldigt förfinat och med mycket detaljer. Några av inriktningens mest kända konstnärer var Leonardo da Vinci, Michelangelo och Rafael. 

Barock

Barocken 1500-talet till 1600-talet

Barocken, liksom renässansen, har sitt ursprung i Italien. Barocken var dock mycket mer pompös och svulstig jämfört med renässansens förfinade uttryck. Dramatik och rörelse var viktiga inslag i många barockmålningar. Som konststil skiljer sig barock mycket åt beroende på var i Europa konstnären befann sig. Den spanska barockstilen var till exempel relativt olik den engelska.

Rokoko

Rokokon 1700-talet

Rokoko var som störst vid 1700-talets mitt. Rokoko som konstinriktning bygger mycket på barockstilen men hade ett mjukare uttryck än barockens dramatik och skärpa. Målningarna blev mer drömlika under rokokon när konturer mjukades upp och färgskalan blev kallare. Ofta användes ljusa färger, inte sällan pastell.

Nyklassicism

Nyklassicismen 1750-1820

Som en reaktion mot rokokon uppstod nyklassicismen i slutet av 1700-talet. Nyklassicismen inspirerades av grekisk-romerska ideal och motiv. Nu blev konturerna och kontrasterna tydliga och motiven handlade mycket om kejsare och en sorts idoldyrkan av mäktiga män.Romantik

Romantiken 1700-talets slut till mitten av 1800-talet

Romantiken som konststil var en reaktion mot upplysningstidens naturvetenskapliga tänk som präglade 1700-talet. Upplysningen fokuserade mycket på förnuft och materialism medan romantiken istället fokuserade på känslor och väsen. För konsten spelade ljuset en stor roll i hur känslan förmedlades. Under romantiken var konstnärens fantasier, berättelser och exotiska platser ofta motiv. 

Realism

Realismen 1800-talets slut

Realismen uppstod som en revolution mot romantikens svävande känsloideal och dramatik under slutet av 1800-talet. Realismen fokuserade istället på att avbilda föremål och situationer precis som de var, utan att överdriva eller försköna. Det var snarare så att konstnärerna försökte lägga fokus på det ”fula” i vardagen. Motiven var ofta vardagssituationer och män som arbetade.

Impressionism

Impressionismen 1900-talets början

Impressionismen karaktäriseras av nya sätt att använda färg och textur. Nu syns tydliga penseldrag och färgfläckar. Istället för att bryta färgerna, alltså blanda färger för att få ljusa och mörka nyanser användes komplementfärger vilket syns tydligt när man kommer nära men som ger ett väldigt naturligt intryck på håll. Impressionisterna arbetade mycket med att fånga det naturliga ljuset i landskap. 

Expressionism

Expressionismen 1920-tal

Expressionismen tog fart i Tyskland i början av 1920-talet och syftar till att ge uttryck för en viss känsla eller tanke. Konststilen har ett individuellt perspektiv och var en motreaktion mot bland annat impressionismen. Istället för att avbilda och fånga en viss tid kan konstnären genom sina målningar förvränga verkligheten för att ge uttryck för en viss känsla eller fantasi.


Vill du fördjupa dina kunskaper inom konsthistoria? Hitta en kurs för dig nedan!

Se alla kurser i konsthistoria

Senast uppdaterad: 25 feb 2019

Vill du inspireras?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få kurstips med spännande innehåll direkt i brevlådan.