Visa kurser.se som: Mobil
Vapen

Uppskjutningen – såhär går den till

Har du klarat av ditt jaktteoriprov och ska göra din uppskjutning? Grattis! Du är ett steg närmare målet: Jägarexamen. En uppskjutning består av tre delar och förbereder dig inför kommande jaktsäsonger.

Sugen på att ta jägarexamen? Hitta en kurs idag!

Du som är i slutskedet av dina studier för en jägarexamen behöver göra en uppskjutning för att visa att du, förutom att ha ett godkänt teoriprov, även bemästrar de vapen som används vid jakt. Många väljer att skjutträna med en instruktör för att förbättra sina chanser för en godkänd uppskjutning. Det finns flera olika kurser som kombinerar teoristudier med skjutträning. För att få göra en uppskjutning krävs att du har de fysiska förutsättningarna för att hantera ett vapen på ett säkert sätt samt är över 18 år.

För att ta en komplett jägarexamen behöver du klara tre praktiska delprov:

 • Hagelgevärsprov
 • Grundprov för kulgevär
 • Högviltsprov för kulgevär

Vilka vapen behöver jag kunna hantera?

De vapen som används vid jakt i Sverige är hagelgevär och kulgevär samt kombivapen (vapen med en kulpipa och en hagelpipa). Vilken typ av gevär och kaliber du behöver beror på vilken typ av jakt du tänker delta i. Generellt sett används hagelgevär vid jakt på mindre djur såsom mås eller iller. Kulvapen är uppdelade i fyra klasser som bestäms av vilken ammunitionsvikt vapnet klarar samt anslagsenergi per 100 meter. För att jaga de största djuren i Sverige (t.ex. älg och vildsvin) krävs ett kulvapen i klass 1.

Du kan välja att endast göra uppskjutningen för hagelgevär och sen ansöka om licens för det. Du kan alltså kombinera ditt jaktteoriprov med ett praktiskt prov för hagelgevär och sen delta i de jakter där hagelgevär är godkänt jaktvapen.

Hur går uppskjutningen för hagelgevär till?

Första delprovet är hagelprovet. Det delas upp i fyra delmoment som alla måste godkännas för att du ska kunna ansöka om vapenlicens för hagelgevär.

 1. Säker hagelgevärshantering
  För att säkerställa att du har en godtagbar vapenhantering kommer du dels att bli ombedd att utföra särskilda handlingar med ditt vapen på en bestämd plats. Handlingarna bedöms på detaljnivå av provledaren. Du kommer även att bedömas utefter hur du hanterar ditt vapen under hela provtillfället. Att hantera ett vapen är ett stort ansvar. Om du inte gör det på rätt sätt kommer du att bli underkänd. Om du gör något som riskerar säkerheten (som t.ex. att rikta mynningen av vapnet mot en annan person) avbryts provet omedelbart av provledaren.
 2. Avståndsbedömning
  Det är viktigt att kunna avgöra om det djur du jagar är inom räckhåll för ditt hagelgevär, alltså inom hagelhåll. Ett flertal dägg-, vilt- och fågelfigurer kommer att visas upp på olika avstånd. För att bli godkänd ska du markera med ett skott mot de figurer som är inom hagelhåll och avstå från skott mot de som är för långt bort.

 3. Lerduveskytte
  Sex lerduvor kommer att kastas upp och ut i luften från en plats alldeles intill dig. För att bli godkänd behöver du träffa minst fyra av dem. Du får avlossa två skott per duva om du behöver.  

 4. Skjutning mot markmål
  I det sista delmomentet kommer du att få skjuta mot en vänstergående och en högergående figur som befinner sig 20 meter ifrån dig. Du får avlossa två skott per figur. För att bli godkänd behöver du ha skjutit tillräckligt nära figurens hjärt- och lungområde för att skottet skulle ha varit dödligt på ett riktigt djur.

Hur går uppskjutningen för kulgevär till?

Det två sista delproven för att ta en komplett jägarexamen visar hur väl du hanterar ett kulgevär och delas upp på följande sätt:  

 1.   Praktiskt grundprov
 2.   Praktiskt högviltprov

För att bli godkänd i det praktiska grundprovet för kulgevär behöver du klara tre delmoment:

 1. Speciell kulgevärshantering
  Precis som för hagelprovet behöver du visa att du kan hantera ditt kulgevär på ett godtagbart sätt. Du kommer att bli ombedd att utföra särskilda handlingar med ditt vapen på en bestämd plats. Handlingarna bedöms i detalj av provledaren.

 2. Allmän kulgevärshantering
  I samband med det kommande delmomentet Precisionsskjutning kommer du att bedömas utefter hur du hanterar ditt vapen. Om provledaren upplever att du inte hanterar ditt vapen på ett godtagbart sätt kommer du att underkännas och behöver då göra om hela kulprovet. Om du gör något som riskerar säkerheten på provbanan kommer provet omedelbart att avbrytas. 
 3. Precisionsskjutning
  På ett avstånd på 80 meter ska du med fyra skott visa att du kan skapa två väl sammanhållna träffbilder. Precisionsskjutningen utförs två gånger, en gång från skjutstol och en gång med jägarmässigt stöd (t.ex. rem- eller midjestöd).


För att bli godkänd i det praktiska högviltsprovet för kulgevär behöver du klara två delmoment:

 1.   Skjutning mot stillastående älgfigur
 2.   Skjutning mot löpande älgfigur

De två sista delmomenten för en komplett jägarexamen hänger ihop och måste utföras på en godkänd älgbana inför en förordnad provledare.

Provet består av nio stycken 4skott-serier. En serie består av två skott mot stillastående älgfigur och två mot en löpande. Du kommer först att få skjuta två gånger mot en stillastående figur som efter ett par sekunder startar och löper. Då får du skjuta två gånger till.

För att bli godkänd behöver alla fyra skotten ha träffat inom älgens träffområde, alltså tillräckligt nära hjärt- och lungområdet för att ha varit dödligt. För att klara det praktiska högviltsprovet krävs att tre av nio serier är godkända.


Frågor och svar om uppskjutningen:

Vad kostar det?
Varje delprov kostar 200-400 kronor beroende på hur många serier du behöver. Totalt kostar en komplett uppskjutning omkring 1000 kronor, förutsatt att du inte behöver göra omprov.

Hur anmäler jag mig?
Varje län har egna provbanor där uppskjutningarna äger rum. Kontakta den provbana som är närmast dig för att se när nästa provtillfälle är. De kan hjälpa dig med din anmälan.

Kan jag låna ett vapen vid uppskjutningen?
Provbanorna tillhandahåller vapen till de som är där för att göra sina uppskjutningar. Vid vissa delprov är det okej för dig att ta med ett eget (lånat) vapen. I så fall krävs att även vapenägaren är på plats.

Får jag vapenlicens om jag klarar uppskjutningen?
Nej, det räcker inte med att klara uppskjutningen och ta jägarexamen för att få vapenlicens. Polisen ansvarar för att utfärda vapenlicenser. Här kan du läsa mer om du hur du ansöker. 

Senast uppdaterad: 04 maj 2021

Vill du inspireras?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få kurstips med spännande innehåll direkt i brevlådan.