Visa kurser.se som: Mobil

Hotbilden mot kvinnor ökar - allt fler går kurs i självförsvar

Allt fler kvinnor går kurs i självförsvar för kvinnor

Idag kommer 20 våldtäkter att anmälas. Det baseras på över 7000 anmälda våldtäkter som är resultatet av förra årets brottsstatistik. Det är en ökning med tio procent jämfört med föregående år. Kvinnors utsatthet ökar – nu väljer fler att gå en kurs i självförsvar.  

Självförsvarsskolans största målgrupp är kvinnor. Två år i rad har deras intensivkurs i självförsvar för kvinnor varit den populäraste kursen på kurser.se. Stefan Sandrén, instruktör på Självförsvarsskolan, menar att det beror på att det råder en starkare otrygghet i samhället där fler kvinnor känner sig otrygga.

– Det finns de som hör av sig och berättar att de har hamnat i en överfallssituation och då haft stor nytta av de kunskaper i självförsvar de fått under kursen, säger Stefan Sandrén.

Självförsvar gör skillnad

Självförsvar för kvinnor belyser överfallsvåld där angripare och offer är okända för varandra. Kursen behandlar trygghetshöjande teori, taktik och träning. Där ingår bland annat riskbedömning av den egna vardagen. Deltagarna lär sig preventiv säkerhet med förebyggande trygghetsåtgärder och har scenariobaserade övningar mot manliga figuranter.

– Kursen går igenom under vilka omständigheter det enligt nödvärnsrätten är tillåtet att använda våld. Vi lär ut vilka delar på angriparens kropp man ska fokusera på när man försvarar sig och vad som är mest skyddsvärt på den egna kroppen. Det ägnas även tid åt hur du bör agera om du fälls eller slås till marken.

Avdramatisera självförsvar

Hotbilden ser annorlunda ut för kvinnor, män, vuxna och barn. Innehållet i en självförsvarskurs för kvinnor är anpassat efter den hotbild som råder mot kvinnor, där sexuella övergrepp är överrepresenterade, berättar Stefan Sandrén. Stefan ser en kurs i självförsvar som ett nödvändigt ont men betonar att det inte finns någon anledning till att vara paranoid då risken för att bli utsatt för överfallsvåld fortfarande är liten.  

– Med den här kursen vill vi avdramatisera självförsvar. Precis som man lär sig HLR, Första Hjälpen och olika brandövningar så är det viktiga kunskaper att ha med sig - att veta hur man agerar och försvarar sig vid ett överfall.

7 av 10 kvinnor blir paralyserade vid en våldtäkt

Samtidigt berättar Stefan att 7 av 10 kvinnor blir paralyserade vid en våldtäkt. Det visar en studie genomförd bland våldtäktsutsatta kvinnor på Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset i Stockholm. I studien blev kvinnorna tillfrågade om hur de reagerat under våldtäkten. Så många som 70 procent blev paralyserade, vilket innebär att offren blir orörliga och helt oförmögna att göra motstånd.

– Paralyseringen är en mänsklig reaktion och inte könsbetingad. Vi träffar många män som blivit överfallna och upplevt samma fenomen. Eftersom situationen är ny saknas förberedelser - hjärnan har ingen färdig handlingsplan. Vi försöker fylla kunskapsluckan genom att ge kvinnor både en plan A och B. Det finns aldrig några garantier, men vi hoppas att de som gått en kurs hos oss har fått bra verktyg för att hantera en överfallssituation.

Yngsta 13 - äldsta 65 år

På ett kurstillfälle deltar ungefär 100 personer. Stefan berättar att tjejer och kvinnor ur alla generationer, med olika bakgrund och erfarenheter är med och deltar efter sina egna förutsättningar.

– Den yngsta som varit med var 13, och den äldsta var 65, men de flesta är mellan 18 och 45 år. Vi får väldigt bra respons från alla. Vi får hundratals mail från deltagare som säger att kursen gjort en stor skillnad i deras vardag, och föräldrar mailar och berättar om positiva effekter som kursen haft för deras tonårsdöttrar.

Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Hobbytest

Hobbytest kurser.se

Vilken hobbytyp är du?

Inspireras till att göra något nytt på fritiden.

Starta testet