Vad är det för skillnad på bokmål och nynorsk? - Forum

2014-09-15 15:54   Sandra

Hej! Jag undrar vad det är för skillnad på bokmål och nynorsk. Båda språken förekommer väl i Norge?


RE: Vad är det för skillnad på bokmål och nynorsk?
2014-09-15 15:56   Johanna

Hej Sandra. Både bokmål och nynorsk är skriftspråk. Bokmål är ett av de officiella skriftspråken i Norge. Det används av majoriteten av befolkningen. Det andra skriftspråket är nynorsk och det studeras i skolväsendet i hela Norge. Nynorsk används också som förstaspråk i vissa regioner i landet. Nynorskan utvecklades som skriftspråk från mitten av 1800-talet. Anledningen till det var att det fanns ett behov av att återupprätta det norska språket eftersom det danska språket hade använts under den långa dansk-norska unionen.

De två språken har genom åren kommit att bli mer och mer lika varandra grammatiskt och de går att förstå sinsemellan. De största skillnaderna mellan språken ligger i ordförrådet och i formen.


RE: Vad är det för skillnad på bokmål och nynorsk?
2015-03-10 00:13   Robin

Jag kan ordentlig bra tala svenska, jag är holländsk, nynorskan hyser jag interesse av. Grammatiken liknar vad beträffande verben något på svenska.


Hitta kurser inom kategorin:
Vill du inspireras?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få kurstips med spännande innehåll direkt i brevlådan.