Europeiska språknivåer för franska - Forum

2014-01-07 16:17   Caroline

Jag har läst franska 6 år från åk 7 till åk 3 i gymnasiet men det var som minst 40 år sedan. Min franska blev då riktigt bra efter ett arbete som barnflicka i Frankrike. När vi rest i Frankrike klarar jag enklare konversation men skall jag skriva ett brev måste jag slå upp ord och grammatik. Finns det en lämplig kurs för mig?


RE: Europeiska språknivåer för franska
2014-01-07 16:18   Peter

Hej Caroline,

Det finns något som kallas för Europarådets referensram för språk där du kan göra en självbedömning av vilken nivå du ligger på. Skalan går från A1 till C2 och många kursarrangörer använder sig av den skalan när de specificerar målgruppen för en språkkurs. Många studieförbund erbjuder även ett språktest som du kan göra innan du väljer en kurs.

Läs om de olika språknivåerna och gör en självbedömning här:
http://europass.cedefop.europa.eu/sv/resources/european-language-levels-cefr

Exempel på hörförståelse för skala A2:
Jag kan förstå fraser och mycket vanliga ord som gäller mina personliga förhållanden, t.ex. information om mig själv och min familj, närmiljö och vardagliga sysselsättningar samt anställning. Jag kan uppfatta huvudinnehållet i korta, tydliga och enkla budskap och meddelanden.

Och nu till själva kursen… du anger inte vilken stad du bor i, men på denna sida kan du hitta alla språkkurser i Franska: http://www.kurser.se/kurs/franska

Lycka till!

Vänliga hälsningar,
Peter
Informationsavdelningen


Hitta kurser inom kategorin:
Vill du inspireras?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få kurstips med spännande innehåll direkt i brevlådan.