Visa kurser.se som: Mobil

Är det någon skillnad på grekiska och nygrekiska? - Forum

2014-09-09 10:33   Sandor

Som den språknörd jag är har jag börjat fundera på om det är någon skillnad på nygrekiska och den grekiska som talades i det antika Grekland. Jag förstår ju att språket förändrats över tid, men är intresserad av att veta om det är någon avgörande skillnad på klassisk grekiska och nygrekiska.


RE: Är det någon skillnad på grekiska och nygrekiska?
2014-09-09 10:37   Johanna

Hej Sandor. En klurig fråga, men låt mig försöka reda ut din fråga så att du får ett så tydligt svar som möjligt.

För det första kan är det så att nygrekiska och klassisk grekiska tillhör samma självständiga gren av det indoeuropeiska språkträdet. Det är alltså inte två helt olika språk, tvärtom ligger de nära varandra. Den klassiska grekiskan talades under Antiken, det vill säga den tidsepok som började ca 3000 f.Kr. och avslutades ca 500 e.Kr.. Den klassiska grekiskan var det dominerande språket för den grekiska civilisationen under den här tiden. Grekiskan var också ett språk som användes av de lärda. Därför utvecklades ett talspråk som kallades koine. Koine fungerade som ett lingua franca i handelskontakter, det vill säga ett talspråk som alla kunde förstå mer eller mindre, ungefär som engelska idag.

Under Medeltiden kom den klassiska grekiskan att genomgå större förändringar, främst genom att det blev influerat av andra språk, men också grammatiskt.

Så, som svar på din fråga: skillnaden mellan klassisk grekiska och nygrekiska är att den klassiska grekiskan talades fram till tidig Medeltid och därefter tog nygrekiskan över. De båda språken ligger nära varandra. Grekiska och nygrekiska är samma språk. 


Hitta kurser inom kategorin:
Vill du inspireras?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få kurstips med spännande innehåll direkt i brevlådan.