Vad innebär det att vara god man? - Forum

2014-02-14 11:17   Petra

Jag såg att ni har kurser för att bli god man, vad innebär det?


RE: Vad innebär det att vara god man?
2014-02-14 14:25   Camilla Svensson

Att vara god man innebär att du hjälper människor med sänkt förmåga att få deras liv att fungera så normalt som möjligt. Till exempel kan det handla om sjuka eller gamla människor eller människor med funktionsnedsättning som behöver hjälp av en god man. Som god man hjälper du personen, även kallad huvudman, med till exempel privatekonomi, att se till att rättigheter tillgodoses och sörjer för personen. Det är inte du som ska vårda eller handla för huvudmannen men du ska se till att detta blir gjort genom hemtjänst eller annat.

Att ha hand om privatekonomin innebär att det är du som är ansvarig för att räkningarna betalas, att deklarationen fylls i korrekt och lämnas in i tid, att huvudmannen har rätt försäkringar osv. Du måste också besöka din huvudman så ofta det krävs för att se till att personen i fråga har det bra. Det blir ditt ansvar att se till att huvudmannen får tillräcklig vård och om hen har rätt till färdtjänst och bostadsbidrag eller liknande.

För att bli god man måste du ha ett genuint intresse av att hjälpa andra, sunt förnuft och ett gott ekonomiskt sinnelag. Du får inte ha några betalningsanmärkningar eller ha blivit dömd för något brottsligt. I de flesta kommuner måste du ha gått en kurs för att bli god man. På så sätt får du alla de kunskaper du behöver för att verka som god man. Du kan vara god man antingen till en vän eller anhörig, eller kan du anmäla ditt intresse hos överförmyndarnämnden i din kommun som har hand om bedömning och tillsyn.

/Camilla


Glöm inte bort din fritid
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så ser vi till att påminna dig. Få kurstips och inspiration direkt i mejlinkorgen ☀️