Visa kurser.se som: Mobil

Så blir du mindfulnesscoach

mindfulnesscoach

Drömmer du om att hjälpa människor leva mer balanserade, medvetna liv? Vill du samtidigt själv utvecklas och hitta fungerande tekniker för att bemöta din och andras stress, oro eller smärta? Då kan en instruktörsutbildning i mindfulness vara rätt för dig.

Vad är egentligen mindfulness?

Mindfulness är en idag välkänd metod och förhållningssätt som handlar om närvaro i nuet och ökad medvetenhet om tankar och känslor. Regelbunden utövning av mindfulness har flera dokumenterat positiva effekter såsom ökad förmåga att hantera stress, smärta och ångest, liksom ökad kreativitet, empati, fokus och förbättrad sömn.

Vem kan bli mindfulnesscoach?

Att bli mindfulnesscoach eller instruktör passar dig som vill leda kurser i mindfulness eller som vill kunna använda mindfulness som komplement i ditt arbete. Utbildningen passar även dig som längtar efter att ta nästa steg i livet och nå din inre potential. På en kurs kan du lära dig hantera olika former av stress, oro, trötthet, sömnsvårigheter, utmattning, utbrändhet eller andra fysiska symptom som just nu hindrar din glädje och balans i livet.

Vissa instruktörsutbildningar fordrar att du har praktisk erfarenhet av mindfulness sedan tidigare eller att du slutfört en grundkurs i mindfulness. Läs mer om de olika förkunskapskraven på respektive kurssida. 

Vad innebär en utbildning till mindfulnesscoach?

Mindfulnessutbildningar grundar sig ofta i en specifik teori eller process, såsom ACT (Acceptance and commitment therapeutic Coaching) eller MBSR (Mindfulnessbaserad Stressreduktion). Utbildningen ger dig teoretisk kunskap och praktisk träning i att leda individer och grupper i att hitta kraft och närvaro i nuet och att bland annat hantera stress, smärta och ångest. 


Utbildningens faktiska innehåll kan skilja sig något åt beroende på utbildningsarrangör och inriktning men vanligt förekommande moment i instruktörsutbildningen kan exempelvis vara:

 • Fördjupning av grundläggande begrepp inom mindfulness
 • Tekniker för fysisk och mental avspänning
 • Forskning om mindfulness inklusive neurovetenskaplig forskning
 • Avslappningsträning, mental träning och medvetandeträning
 • Tekniker för att arbeta med andningen
 • Tekniker för öka den medvetna närvaron i vardagen
 • Att fördjupa medvetandet om egna vanor, reaktioner och beteenden
 • Medvetet tal, lyssnande, spegling och handlande
 • Tekniker för att lära sig acceptans samt medvetenhet
 • Mindfulness i stress-, oros- och smärtbehandling
 • Balans mellan egna och andras behov
 • Att hantera och möta andras reaktioner

Hur går utbildningen till? 

Ofta är utbildningen upplevelsebaserad och varvar föreläsningar med praktiska övningar, diskussion och reflektion samt eget och gemensamt arbete i grupper.  Mellan tillfällena kan du få hemuppgifter och övningar för att integrera övandet i din vardag. Det egna utövandet, integreringen och förståelsen av mindfulness är centrala utgångspunkter för mindfulnessbaserad stressreduktion, där den röda tråden i utbildningen är intention, uppmärksamhet och attityd. 

Hur arbetar man som coach efter utbildningen?

En utbildning till mindfulnesscoach eller instruktör kan användas inom flera olika områden och passar dig som vill arbeta terapeutiskt och pedagogiskt både med dig själv och andra. Som utbildad coach eller instruktör kan du professionellt ta emot klienter på hel – eller deltid men även använda kunskaperna som komplement till ditt nuvarande arbete. Kanske arbetar du – eller önskar arbeta med personal och ledarskapsfrågor, socialt arbete, inom skola, vård eller behandling? Oavsett yrkesområde får du användbara redskap som gör det möjligt att lära dig själv och andra att leva mer balanserat och medvetet i nuet. 

Vill du bli mindfulnesscoach? Hitta din kurs här

Källor:
Sverigehälsan.se
Mindfulnessgruppen.se
Livscoachakademin.se
Yogobe.com

Senast uppdaterad: 26 feb 2019

Vill du inspireras?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få kurstips med spännande innehåll direkt i brevlådan.